< Terug naar overzicht

Het einde van de bedrijfsethiek

Auteurs:
Uitgever:Thema, Uitgeverij van Schouten en Nelissen, 268 blz.
ISBN:90 5871 136 6
Prijs:€25.00

De auteurs hebben kritiek op een bedrijfsethiek die verwordt tot een na te leven lijst van principiële gedragsregeltjes die elk lid van de onderneming moet naleven. “Ethiek zegt niet wat ‘juist’ is. Het gaat over verschillen begrijpen en uzelf ter discussie stellen.”


Dr. Campbell Jones is filosoof en directeur van het Centre for Philosophy and Political Economy aan de Universiteit van Leicester. Prof. dr. Martin Parker is als hoogleraar in de antropologie en de sociologie aan dezelfde universiteit verbonden en René ten Bos is als filosoof en hoogleraar actief aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij behoort ook tot de Uitgeverij van Schouten en Nelissen.


De drie professoren openen hun boek opmerkelijk. Ze zeggen zelf niet erg van tekstboeken te houden en al helemaal niet van tekstboeken over bedrijfsethiek: “Wat we erover lezen, klinkt vaak als sentimenteel gezond verstand, ofwel is het een verzameling smoezen om onvriendelijk gedrag goed te praten.” De auteurs zijn van mening dat bedrijfsethiek zich te zeer beperkt tot het opstellen van gedragsregels en het uitbouwen van een eensgezinde bedrijfsmentaliteit. Ze voeren een pleidooi voor een ethiek die verder kijkt dan de eigen bedrijfspoort, die ook economische systematieken in vraag durft stellen en, ingegeven door diepgaande filosofie, ook over de eigen uitgangspunten tijdig reflecteert. Jones, Parker en ten Bos houden een lofzang op het zelfstandig denken, tot net voorbij de lengte van de eigen neus.


De drie professoren hekelen de beperkte definitie van ‘ethiek’ die binnen de bedrijfsethiek gangbaar is: “De meeste mensen zijn het ermee eens dat zaken als corruptie, vervuiling en kinderarbeid ethische kwesties zijn. Maar door bepaalde zaken als ‘ethische kwesties’ te bestempelen, kan het zijn dat andere zaken niet meer als dusdanig worden gezien.” De auteurs geven een voorbeeld: “Als een bedrijf met aandeelhouders een gedeelte van de winst uitkeert aan investeerders die niets met de productie te maken hebben, wordt dit als beloning voor het genomen risico gezien. Toch zijn het de werknemers die het overschot hebben geproduceerd.”

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen