< Terug naar overzicht

Gids voor sociale reglementering in ondernemingen

Auteurs:Francis Verbrugge
Uitgever:Kluwer/Partena HR, 872 blz.
ISBN:97890 4652 748 1
Prijs:€254.81
Voor de 21ste keer verschijnt een volledig geactualiseerde ‘Gids voor sociale reglementering in ondernemingen’. Deze klassieke kolos van juridisch adviseur Francis Verbrugge maakt ook nu zijn naam waar: een verhelderende leidraad doorheen de belangrijkste bepalingen uit de sociale reglementering.

Deze turf is zowel een naslagwerk, als een verduidelijking van de vaak complexe wetten en reglementen. Op de bijna 900 bladzijden worden vier domeinen grondig toegelicht:

1. De arbeidsovereenkomst (opstellen, schorsen, beëindigen).
2. Bijzondere overeenkomsten (zoals de deeltijdse arbeidsovereenkomst).
3. De voornaamste arbeidsreglementeringen (zoals de arbeidsduur, tijdskrediet, collectief ontslag).
4. Sociale zekerheid voor werknemers (zoals de bijdragen én bijdrageverminderingen).

De wettelijke bepalingen worden toegelicht met concrete voorbeelden, schema’s en samenvattende tabellen. In een aparte bundel vindt u een reeks modelovereenkomsten en een arbeidsreglement. Dankzij de bijgevoegde cd-rom kunt u deze meteen afdrukken.

In dezelfde reeks verscheen ook een nieuwe editie van de al even klassieke 'Gids loonfiscaliteit in de ondernemingen' (Kluwer/Partena HR, 334 blz.) van Christophe Broucke. Ook deze auteur is juridisch adviseur bij Partena. In dit werk krijgt u een synthese en toelichtingen over de fiscale wetgeving op het gebied van de bedrijfsvoorheffing, verminderingen of vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing, de regeling over de voordelen van alle aard en dies meer. ISBN 97890 4652 722 1.

Samen met Catherine Legardien zorgt Francis Verbrugge ook voor een 'Praktijkgids Tewerkstelling Jobstudenten' (Partena HR, 78 blz.). Ze zetten alle voorwaarden en formaliteiten op een rij. Ze ronden de uitgave af met een serie 'vaak gestelde vragen' en een model van een arbeidsovereenkomst voor studenten.

Voor prijzen en verzending van deze werken kunt u terecht op de websites van de uitgevers (er wordt gewerkt met prijzen per boek en met abonnementen).


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen