< Terug naar overzicht

Gids voor competentieontwikkeling

Auteurs:Seynhaeve Katrien
Uitgever:Acco, 123 blz.
ISBN:90 334 6241 9
Prijs:€20.00
[p]Hoe pakken organisaties competentiemanagement in de praktijk aan? Katrien Seynaeve beantwoordt de vraag vanuit haar eigen ervaringen in de ‘Praktijkgids competentieontwikkeling’.[/p]

Het denken over de manier waarop organisaties medewerkers inzetten is het voorbije decennium sterk gewijzigd. Vroeger werden werknemers gezien als hulpmiddelen die organisaties moesten inschakelen om bepaalde doelen te realiseren. Dure, maar noodzakelijke radertjes in het productieproces. Vandaag profileert de competentiebenadering medewerkers als een rijkdom (human capital) omdat ze beschikken over competenties die noodzakelijk zijn om de missie van een organisatie te realiseren. De intrinsieke waarde primeert op de nuttigheidswaarde. De achtergrond van dit competentiemanagement is een ontwikkelingsgericht perspectief. Katrien Seynaeve spreekt daarom liever over ‘competentiedenken en competentieontwikkeling’ dan over het pure ‘managen’ van competenties. Ze plaatst individuele competentieontwikkeling in de context van persoonlijke ontwikkelingsplannen en (levens)loopbaanbeleid: “Deze instrumenten zijn geen doel op zich, maar een middel om vorderingen in beeld te brengen, om te reflecteren over het leer- en loopbaanproces, om plannen te maken voor verdere competentieontwikkeling, evoluties op te volgen en de dialoog over het functioneren van medewerkers te stimuleren.”

De kracht van dit boek is dat de auteur zich kan baseren op haar eigen ervaringen binnen een organisatie. In de vzw WEB (WerkErvaringsBedrijven) was Seynaeve immers verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het management van verschillende Europese projecten met betrekking tot HRM-beleid en competenties. Deze publicatie bundelt de resultaten en ervaringen uit twee dergelijke projecten, ondersteund door het Europees Sociaal Fonds. De meerwaarde van competentiedenken voor organisaties en individuen wordt dan ook benaderd vanuit de dagelijkse praktijk. Hierdoor overstijgt het boek het niveau van een theoretisch handboek. De theoretische fundamenten zijn wel aanwezig, maar vooral de expertise op de werkvloer maakt het boek geloofwaardig.


Een uitgebreide bespreking van dit boek is te vinden in HR Square nr. 40. U kun een gratis proefexemplaar opvragen bij<a href="mailto:proefnummers@hrsquare.be"> proefnummers@hrsquare.be</a>.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen