< Terug naar overzicht

Gemotiveerde medewerkers!

Auteurs:Patries Quant
Uitgever:Thema, 96 blz.
ISBN:97890 5871 5388
Prijs:€22.95
‘Het nieuwe werken’ draait niet om de strijd over thuiswerk, maar wel over een transparante organisatie waarin de motivatie drastisch opgekrikt wordt. Dat zet Patries Quant uiteen in ‘Gemotiveerde medewerkers!’.

Wat motiveert medewerkers in een traditionele organisatie? Kort samengevat draait het om status, macht en geld. Status komt op de eerste plaats, al hangt die samen met macht en financieel succes. Status is zo aangenaam, omdat het uitdrukt dat je gewaardeerd wordt. Mensen ‘zien’ dat je belangrijk bent. Je wordt uitgenodigd op allerhande evenementen, opgenomen in bepaalde kringen, overladen met vleiende woorden. Kortom, je wordt opgemerkt. Uiteraard lunch je in een comfortabel restaurant in plaats van in de kille kantine…

Maar de plaatsen om status en macht te kunnen uitstralen, zijn zeer schaars. Als dat opklimmen niet lukt, omdat de ladder vol staat, omdat je niet genoeg zitvlees of politiek vernuft hebt om door te stoten, blijft geld over als enige motivator. Geld wordt dan niet langer een middel, maar een doel op zich. Alle energie gaat al gauw naar het behalen van een bonus. Hoe, met wie of wat interesseert je nog nauwelijks, als die bonus en die loonsverhoging maar komen. Zo’n attitude weegt op een individu, maar evengoed op een team én op de hele organisatie.

De motivatie zal dus ook elders gezocht moeten worden. De Nederlandse Patries Quant, criminologe, jurist en leiderschapstrainer, zoekt het antwoord in de organisatie. In ‘Gemotiveerde medewerkers!’ toont ze dat een organisatie vaak zelf de schuldige is voor de belabberde motivatie van de medewerkers. Als er geen ‘bewegingsruimte’ bestaat (hiërarchisch gesloten, geen ruimte voor initiatief, geen transparantie, fnuikende bureaucratie), blijft er voor de medewerkers niets over dan het loonpakket. Voor de honkvaste medewerker komt daar ook nog het vastklampen aan de ‘veilige baan’ bij.

Wie echt wil motiveren, moet het over een andere boeg gooien. We moeten nieuwe waarden naar voren schuiven. Quant heeft het over vertrouwen, zelfstandigheid, democratisch leiderschap, werken op resultaten en transparantie. Die waarden vinden we terug in organisaties die daadwerkelijk ‘het nieuwe werken’ toepassen. Dan komt de motivatie uit de medewerkers zelf. ‘Het nieuwe werken’ mag dan wel niet verengd worden tot een obligate halve dag thuiswerk per week. Dat kan belangrijk zijn, maar daar heeft het an sich niets mee te maken. Wie ‘het nieuwe werken’ wil invoeren, staat voor een drastische cultuurverandering.

Cruciaal daarbij is de verschuiving van ‘controle op mensen’ (bijvoorbeeld aanwezigheid, productienormen, internetgebruik) naar ‘controle op output’. Dat vergt een grote mate van wederzijds vertrouwen en transparantie. De macht verdwijnt, het gezag doet zijn intrede.

Patries Quant zorgt voor een degelijke schets van de problematiek en geeft helder aan in welke richting de veranderingen moeten gaan. Dat is nuttig, maar meer dan een start geeft dit boek niet. Nu ja, als het een CEO tot inzicht kan brengen, is de belangrijkste stap al gezet…

? Leden van HR Square krijgen 10% korting als ze dit boek voor eind mei 2012 bestellen bij: www.epo.be/hrsquare.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen