< Terug naar overzicht

Gedragspatronen van personen en organisaties

Auteurs:Vandamme Rudy
Uitgever:Pearson Education Benelux, 208 blz.
ISBN:90 430 1417 5
Prijs:€25.00
[p]In ons dagelijks taalgebruik heeft de term ‘patroon’ vaak een negatieve bijklank. Mensen zitten in ‘vastgeroeste patronen’ of iemand ‘vervalt in zijn oude patroon’. Patronen zijn hinderlijk. Coach Rudy Vandamme benadert in zijn nieuwe boek patronen echter als een positief gegeven.[/p]

Rudy Vandamme heeft een veel bredere kijk op patronen dan de gangbare psychologische visie die het begrip kadert in termen van conditionering, psychoanalyse en problemen. Volgens hem “een gemiste kans voor iedereen die zich bezighoudt met zelfontwikkeling, verandermanagement en hulpverlening.” Vandamme omschrijft een gedragspatroon als een duurzame herhaling, een soortspecifieke verwantschap of samenhang van gedragingen die herkend wordt en kenmerkend is voor het functioneren van een persoon of organisatie. Als men personen en organisaties goed observeert, kan men in het gedrag dergelijke herhalingen herkennen. Deze patronen dragen betekenis in zich en zeggen iets over de manier waarop we waarden, overtuigingen en zelfbeeld in ons gedrag duidelijk maken, zowel op individueel niveau als op het niveau van de organisatie. Patronen brengen orde in onze observaties en zijn dus bij uitstek geschikt voor managers en coaches om personen en organisaties te begrijpen en waar nodig te veranderen. Patronen zijn dus verre van hindernissen.


Vandamme argumenteert dat patronen een interessant instrument zijn voor HR: “Het herkennen en inzetten van patronen versnelt het proces van leren en ontwikkelen aanzienlijk. Immers, leren en evolueren worden zoveel makkelijker als je weet welke patronen je functioneren kenmerken en welke je moet toepassen om vooruitgang te boeken. Processen, waarden en visies worden zo vertaald in concrete handelingen.”


Zo kunnen leidinggevenden veel beter op hun medewerkers inspelen als ze hun gedragspatronen bewust kunnen benoemen en bespreekbaar maken. In elk team kan men elkaar opbouwende feedback geven op kenmerkende patronen die men bij elkaar ontdekt. Een systematische controle op patronen helpt ook bij werving en selectie: u wilt niet voor de verrassing komen te staan dat een nieuwe medewerker plotseling een patroon ‘afdraait’ dat u niet had opgemerkt tijdens het sollicitatiegesprek.


Inzicht in patronen kan ook nuttig zijn bij het uitvoeren van veranderingstrajecten. Vandamme leert u hoe u in deze situaties de patroonbenadering succesvol toepast: hoe u patronen in kaart brengt, inzet en verandert.


Het boek bevat een systematische uiteenzetting van de patroonbenadering en de filosofie erachter, maar de unieke methode om patronen in kaart te brengen, in te zetten en in beweging te krijgen staat gelukkig centraal. De praktische opzet stelt u in staat om onmiddellijk aan de slag te gaan, en niet alleen binnen een professionele context: ook het doorbreken van een hardnekkig patroon als roken komt aan bod.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen