< Terug naar overzicht

Fit

Auteurs:Esther-Mirjam Sent
Uitgever:Academic Service, 118 blz.
ISBN:97890 5261 772 5
Prijs:€24.95
Kennismanagement speelt een hoofdrol bij veranderingsprocessen. Dat blijkt eens te meer uit de reële bedrijfscases die de Nederlandse hoogleraar Esther-Mirjam Sent beschrijft in ‘Fit – Verbeter de conditie van uw organisatie’. “Het gaat om het mobiliseren van kennis.”

Weg met al die managementlagen – zo luidt het devies van de bekende Nederlandse professor Economie Arnold Heertje. “Wat we nu nieuw construeren, moet veel beter voorzien in de behoeften van mensen, het moet veel beter georganiseerd worden en we moeten ons realiseren dat het uiteindelijk gaat om coördinatie.” Vooral op dat laatste gebied is Heertje pessimistisch: hij heeft het over “een intellectueel tekort, waardoor we problemen niet aankunnen en grote projecten mislukken of volledig ontsporen.”

Het gaat daarbij “niet langer meer om het monopoliseren van kennis, maar om het mobiliseren daarvan. Daar is een nieuwe generatie voor nodig en, eerlijk gezegd, snappen vrouwen dat gemiddeld beter dan mannen.”
Heertje maakt die opmerking in ‘Fit – Verbeter de conditie van uw organisatie’, het boek waarin Esther-Mirjam Sent (hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen) diverse bedrijfscases van veranderingsprocessen analyseert, aangevuld met interviews met CEO’s en bijdragen van diverse experts. Bij de cases vinden we onder meer ABN Amro, SHV, Nuon, Shell en Philips.

HRM is zeker niet het uitgangspunt van dit werk, maar net daardoor valt het des meer op dat veranderingsprocessen finaal steeds weer om het opvangen, begeleiden en motiveren van medewerkers draaien. Ook kennismanagement speelt een essentiële rol. Innovatie moet de kerncompetentie zijn, of de bedrijven dat nu willen of niet.

Om het voorbestaan überhaupt mogelijk te maken, is ook een stevige portie loyaliteit van de medewerkers vereist, een punt dat meer dan eens aangehaald wordt, maar waarvan de uitwerking niet altijd zo expliciet gebeurt. Kant-en-klare tips moeten HRM’ers dan ook niet zoeken in dit werk, wel inspiratie en algemene (praktijk)kennis van het reilen en zeilen in bedrijven anno 2010.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen