< Terug naar overzicht

De onkostenvergoeding.

Auteurs:Lambrechts Jan Vanthournout Jan Buyssens Herman
Uitgever:Intersentia, 115 blz.
ISBN:90 5095 598 3
Prijs:€30.00
[p]De sociale en fiscale inspecteurs jagen al jaren op kostenvergoedingen die met ontduiking van RSZ-bijdragen en inkomstenbelasting door werkgevers als verkapt loon aan werknemers worden toegekend. Dat de fiscus en de sociale zekerheid er uiteenlopende benaderingen op na houden voor de onkostenvergoedingen maakt de aangelegenheid nodeloos complexer dan ze als is. De recente titel ‘De onkostenvergoeding’ schetst de situatie.[/p]

Dit boekje gaat in op de onkostenvergoeding als een meerduidig begrip, net zoals loon geen eenduidig begrip is. Het concept ‘loon’ heeft een vooraanstaande plaats in het sociaal en fiscaal recht. Op sociaal vlak dient het loon als de grondslag voor de berekening van tal van socialezekerheidsuitkeringen. Bovendien worden de socialezekerheidsbijdragen berekend op het loon. Ook tal van arbeidsrechtelijke berekeningen worden gebaseerd op het loon: opzeggingvergoedingen, feestdagen, vakantiegeld… Op fiscaal vlak wordt ‘de bezoldiging’ als basis genomen voor de berekening van de verschuldigde belastingen. Loon is een complex en relatief begrip: de betekenis verschilt naargelang de context. Er heerst juridische wanorde. Men moet zich allereerst afvragen of men in het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht of het fiscaal recht zit en daarna nog eens rekening houden met de wet, de rechtspraak en de doctrine, want elk hebben hun steentje bijgedragen tot de chaos. Een pleidooi voor het scheppen van orde en een duidelijke eenvormige omschrijving van het begrip is dan ook welkom.

Net zo min als loon is de kostenvergoeding duidelijk omschreven in veelstromenland België. De fiscale noties ‘beroepskosten’, ‘kosten aan de werkgever’ aan de ene kant en het sociale begrip ‘kosten ten laste van de werkgever’ dekken niet helemaal dezelfde lading. In dit praktische boek wordt de onkostenvergoeding zowel vanuit fiscale als sociaalrechtelijke hoek onderzocht.

Jan Vanthournout neemt de belangrijkste aspecten van de onkostenvergoeding op arbeidsrechtelijk en sociaalzekerheidsvlak voor zijn rekening. Vanthournout is senior juridisch adviseur bij SD Worx en als academisch consulent verbonden aan de vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent. Jan Lambrechts bekijkt de materie door een fiscale bril. Lambrechts is vennoot in de fiscale afdeling van Ernst & Young België. Hij publiceert geregeld over personenbelasting, bedrijfsvoorheffing, fiscale emigratie, aandelenopties, salary splitting en alternatieve beloningsvormen. Beide auteurs hebben bijzondere aandacht voor de mogelijkheid om met de overheid voorafgaandelijk akkoorden - de zogenaamde rulings - af te sluiten. Ze analyseren niet alleen rechtspraak en rechtsleer, maar ook de zienswijze van de bevoegde overheidsadministraties, wat voor de praktijk uiteindelijk de eerste en belangrijkste toetssteen is.

Uit hun betoog blijkt dat het water tussen het fiscaal en sociaal recht (nog steeds) behoorlijk diep is. Ze concluderen: “We trachten bruggen tussen het fiscale en sociale te onderscheiden, maar in werkelijkheid blijken er slechts raakvlakken te zijn.”

‘De onkostenvergoeding’ is een droog boekje maar wel een handig, duidelijk opgebouwd en interessant naslagwerkje voor iedereen die met loon bezig is.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen