< Terug naar overzicht

De ondernemings-cao

Auteurs:Braekmans Philip
Uitgever:Kluwer, 145 blz.
ISBN:978 90 4651 439 9
Prijs:€71.00
[p]De ondernemings-cao is een vrij recent fenomeen, waarvan het belang en het aantal met de jaren zeer sterk is toegenomen. Dit boek geeft een bevattelijk overzicht van de relevante wettelijke regels en de rechtspraak omtrent deze cao’s.[/p]

Wanneer gesproken wordt over collectieve arbeidsovereenkomsten, wordt vaak spontaan gedacht aan de sectorale en intersectorale cao’s, afgesloten in paritaire comités. Veel minder aandacht is er voor een andere categorie van cao’s: de ondernemings- of bedrijfs-cao. Nochtans, zo argumenteert auteur Philip Braekmans (adviseur bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), is het belang van de ondernemings-cao en hun aantal met de jaren sterk toegenomen. Zodanig zelfs, dat het aantal officieel neergelegde bedrijfs-cao’s momenteel bijna een vijfvoud bedraagt van het aantal sectorale cao’s.


In dit boek verduidelijkt Braekmans de bepalingen van de cao-wet en de bepalingen uit het burgerlijk recht die van toepassing zijn op de ondernemings-cao. Hij geeft een beschrijving van deze wettelijke regels, aangevuld met relevante rechtspraak en doctrine bij de verschillende deelaspecten.


De teksten zijn praktisch opgevat, maar het meest bruikbare deel van De ondernemings-cao zijn de bijlagen (what’s in a name). In de eerste bijlage krijgt u een heuse checklist voorgeschoteld. In een tiental stappen ontvangt u een resem tips om tot een kwaliteitsvolle ondernemings-cao te komen. U leert te letten op de verschillende aspecten van de ondernemings-cao door heldere vragen te stellen. Enkele voorbeelden? Betreft de ondernemings-cao een collectief akkoord? Wordt er met de juiste personen onderhandeld? Is het toepassingsgebied duidelijk omschreven? Is de inhoud voldoende duidelijk?


In de tweede bijlage vindt u een aantal recente ondernemings-cao’s zoals die zijn neergelegd en geregistreerd bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Het gaat om ondernemings-cao’s over tijdskrediet, syndicale afvaardiging, maaltijdcheques, loon- en arbeidsvoorwaarden, herstructurering en brugpensioen. Deze voorbeelden tonen hoe het moet.


Met dit boek heeft u de blauwdruk in handen om een kwaliteitsvolle en juridisch correcte ondernemings-cao op te stellen.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen