< Terug naar overzicht

De naakte leider

Auteurs:Roland Juchtmans & Guy Rigouts
Uitgever:LannooCampus, 312 blz.
ISBN:97890 209 99006
Prijs:€24.99
In ‘De naakte leider’ analyseren Roland Juchtmans en Guy Rigouts leiderschap en efficiënt leidinggeven. Dat levert brede beschouwingen op, maar ook nuchtere en vooral nuttige tips.

Een goed leider is in de eerste plaats een ‘enabler’. Een goede CEO is een Chief Enabling Officer: hij moet de omstandigheden creëren waarin de medewerkers op hun best kunnen presteren. Dat vergt visie en strategie, maar ook structuur en talentmanagement. Die ‘alternatieve’ invulling van CEO stamt van Luc Vandevelde, voormalig topman bij het Britse warenhuisicoon Marks & Spencer.

Zijn visie is onmiskenbaar aanwezig in ‘De naakte leider’, het gul gestoffeerde boek van Roland Juchtmans (BCT Acerta) en Guy Rigouts (Rigouts & Co). Na ruim 50 bladzijden stuiten we op het CEO-citaat. De auteurs verwerken trouwens opvallend veel citaten van allerhande leidersfiguren. Het droppen van imposante namen doet alarmlichtjes aanfloepen, want menig businessboek bulkt van de quotes in een poging om de eigen armoede te verdoezelen. Gelukkig geldt dat niet voor Juchtmans en Rigouts, die – we zullen het maar meteen toegeven – één van de meest interessante boeken over leiderschap uit de jongste jaren afgeleverd hebben.

In het eerste deel onderzoekt het duo hoe leiderschap werkt. Nu de strakke hiërarchie voltooid verleden tijd is, wil dat nog niet zeggen dat ‘laisser faire’ de miraculeuze vervanger vormt. ‘Laisser faire’ blijkt in geen enkele tijd of cultuur gewerkt te hebben. “Als mijn medewerkers nu toch eens hun gezond verstand zouden gebruiken. Dan zou alles hier veel beter gaan”, verzuchten leidinggevenden wel eens. Nog een misverstand, “want wat de ene mens een daad van gezond verstand noemt, is dat voor de ander allerminst.”

Leiderschap wordt vandaag nog altijd aanvaard, maar dan niet gebaseerd op positie of autoritair gezag, maar op toegevoegde waarde. Op elk niveau moet een leidinggevende de medewerkers “laten genieten van zijn relevante ervaring.”
In het tweede deel reiken de auteurs praktische handvatten aan om leiderschap te verbeteren. Dat gebeurt aan de hand van een heus model met zeven succesfactoren, te vinden in zeven vragen:

?1. Hebben we een project?
?2. Zijn de juiste mensen aan boord?
?3. Wordt het project door voldoende mensen gedragen?
?4. Zijn de rollen en verantwoordelijkheden afgesproken?
?5. Zijn de uitvoeringscriteria duidelijk bepaald?
?6. Zijn de doelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, relevant, traceerbaar)?
?7. Is de procedure voor evaluatie bepaald?

De auteurs bespreken een brede waaier aan aspecten, tot evaluatie en verloning toe. In het derde luik slaan ze alweer een andere toon aan: ze confronteren de leider met zijn diverse rollen, ook ‘als mens’. Ontdaan van al zijn leidersgewaden, plaatsen ze de leider naakt voor de spiegel om te zoeken naar zin, waarde en voorwaarden van goed leiderschap.

Niet elk luik is even geslaagd en sporadisch nemen de auteurs te veel hooi op de vork in een poging om ‘alles’ te behandelen. Finaal valt alles wel in de plooi en we krijgen zowel een praktische leidraad als een zinvolle beschouwing over leiderschap. En voer voor discussie.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen