< Terug naar overzicht

De effectieve manager

Auteurs:Drucker Peter
Uitgever:Academic Service, 238 blz.
ISBN:90 5261 575 6
Prijs:€19.00

‘De effectieve manager’ staat bekend als Drucker’s meest toegankelijke en ook best verkochte boek. Het is een schets van de taken van de professionele manager. Om een effectieve manager te kunnen zijn onderscheidt Drucker vijf essentiële vaardigheden: goed tijdmanagement, resultaatgerichtheid, concentratie op de kracht van een team of organisatie, het stellen van prioriteiten en effectieve besluitvorming. Deze vijf talenten kunnen worden aangeleerd en sterker, ze moeten worden aangeleerd indien een manager effectief wil zijn en geen intelligentie, creativiteit en kennis wil verspillen. Managers en medewerkers kunnen volgens Drucker overschakelen “van louter druk bezig zijn naar werk dat resultaten voortbrengt” wanneer ze oog hebben voor de vijf aandachtspunten. Niet harder werken dus, maar wel slimmer.


Deze noodzaak tot effectiviteit is, volgens de uitgever, vandaag ook nog steeds de actualiteitswaarde van deze herdruk. “Slimheid, en zelfs uitzonderlijke slimheid, deskundigheid, en hard werken, zijn op zichzelf bij benadering niet voldoende om aan de eisen die de (veranderende) maatschappij, economie en het bedrijfsleven stellen, te voldoen.” Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat zonder effectiviteit inspanningen grotendeels hun nut verliezen, maar het is niet omdat een onderwerp nog actueel is, dat een werk omtrent datzelfde onderwerp dat ook nog steeds is. Gezond verstand verjaart niet en de inzichten van Drucker blijven inderdaad actueel, maar toch. Het voorbeeld van de zieke adviseur van de Amerikaanse president Roosevelt illustreert dit. Iedereen zou volgens Drucker een voorbeeld moeten nemen aan deze man, Harry Hopkins. Als gevolg van een ernstige ziekte kon hij slechts om de dag een paar uur werken. Hierdoor moest hij zich noodgedwongen op de allerbelangrijkste zaken concentreren. Het maakte de veelgeprezen adviseur volgens de Britse premier Churchill in de Tweede Wereldoorlog 'Lord Root of the Matter', of ‘meester van de kern van de zaak’. Natuurlijk laat het voorbeeld zien dat men meer greep kan krijgen op de tijd als men dat serieus probeert en dat men tijdverspillers kan elimineren, maar dat neemt niet weg dat het serieus gedateerd is. Ook de andere voorbeelden die Drucker gebruikt dateren uit de periode wanneer het boek geschreven is, de tweede helft van de jaren zestig, en zijn steeds erg Amerikaans getint.


Dat een goede manager doelen formuleert, werk organiseert, medewerkers motiveert, prestaties meet en zorgt dat iedereen zich blijft ontwikkelen, klinkt nu vanzelfsprekend, maar is (mede) dankzij dit werk van Drucker zo wijdverspreid. Een grote verdienste, maar tegelijkertijd is dit ook de zwakte van het werk. Een manager opgegroeid met deze ideeën, of ervan op de hoogte door recenter werk van auteurs die zich baseren op Drucker, heeft immers niet zoveel nieuws aan dit boek, dat in vergelijking met andere ook wat blijft hangen tussen een concreet werkboek en een meer theoretisch werk. Blijft natuurlijk wel dat oergoeroe Drucker in zijn succesvol en populair boek echt leerzaam inspireert en ook provoceert.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen