< Terug naar overzicht

De Big 5 persoonlijkheidsfactoren

Auteurs:de Raad Boele Doddema-Winsemius Mien
Uitgever:Nieuwezijds, 207 blz.
ISBN:90 5712 203 0
Prijs:€25.00

Prof. dr. Boele de Raad en drs. Mien Doddema-Winsemius zijn werkzaam bij de vakgroep Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en dat verraadt zich in de schrijfstijl en inhoud van De Big 5-persoonlijkheidsfactoren. Het boek is een zorgvuldige ontleding van deze internationaal erkende aspecten van persoonlijkheid en heeft als doel de lezer zich door taalverrijking preciezer, gevarieerder en genuanceerder te helpen uitdrukken wanneer hij een individu typeert. Doddema en de Raad stelden een idioticon van de persoonlijkheid op. Een idioticon is het gespecialiseerde vocabulaire dat eigen is aan interessegebied of beroep, in dit geval de persoonlijkheidsanalyse.


In dit boek vindt u geen meetinstrumenten voor de Big 5-eigenschappen. Daarover is voldoende wetenschappelijk materiaal beschikbaar, weten ook de auteurs. De Raad en Doddema richten zich op elke professional die een diepgaand inzicht wil krijgen in de precieze betekenis van deze vijf persoonlijkheidskenmerken. Voor de ervaren HR-manager is dit boek een welgekomen verdieping, voor de jonge medewerker op R&S een nuttige en grondige eerste kennismaking. Die jonge medewerker zal van begin af aan in detail weten waarover hij het heeft, waar hij rond werkt.


Het idioticon geeft voor de vijf kenmerken een reeks synoniemen of aansluitende woorden op die alle in woordenboekstijl verklaard worden. In een zinvolle inleiding leggen de auteurs uit hoe de persoonlijkheid van een individu bijna altijd reduceerbaar is tot een combinatie van twee van de vijf persoonskenmerken die in hem het sterkst aanwezig zijn. De meest prominente eigenschap van de twee heet dan ‘factor’, de andere ‘facet’. Iemand die vooral opvalt door zijn extraversie (factor), maar daarnaast onzorgvuldig is (facet), wordt gekenmerkt door ‘ongeremd, onbesuisd en rumoerig’ gedrag. Doddema en de Raad stellen in een overzichtstabel, een ‘periodiek systeem’, al de mogelijke combinaties voor. Elke combinatie stemt overeen met een cel in deze tabel waarin drie adjectieven de specificiteit van dit individu omschrijven.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen