< Terug naar overzicht

Coachen naar eigenheid

Auteurs:Brouwers Cobi
Uitgever:Uitgeverij Nelissen, 148 blz.
ISBN:90 244 1732 2
Prijs:€20.00
[p]Iedere mens heeft een bijzondere eigenheid in zich – talent – die het waard is om eruit te komen. Dat is de kerngedachte van ‘Coachen naar eigenheid’. Auteur Cobi Brouwer vertelt hoe u deze eigenheid in iemand kunt vinden en naar buiten brengen.[/p]

Cobi Brouwer opent haar boek nogal dramatisch: “Veel mensen kennen hun bijzondere eigenheid niet. Gebrek aan bewustzijn, persoonlijke blokkades of lonkende materiële visioenen weerhouden hen hiervan. Mensen zijn zo in zichzelf ‘doof, stom en blind’. We zijn geneigd om onze levensontwikkeling en ons talent aan te passen aan de geëconomiseerde maatschappij. Beroemd zijn is belangrijker geworden dan ontwikkelen van werkelijk talent. Kwaliteit en levensvreugde gaan verloren omdat talent meestal pas ruimte krijgt bij een verwacht materieel gewin. We vragen ons meestal niet af: ‘Wie ben ik echt, met welk talent ben ik geboren en hoe breng ik dit in de wereld?’ Toch zou het hierom moeten gaan op dit moment in de geschiedenis.”


Maar de situatie is niet hopeloos: de bijzondere aanleg van mensen is dat we zelf ons leven kunnen vormgeven. Brouwers schrijft: “We zitten niet aan een vorm vast en kunnen meer kanten op. Wie zichzelf niet goed kent, de verkeerde kant uit is ontwikkeld en in het verkeerde beroep of ‘verkeerde leven’ zit, die stagneert. Wie dit merkt, kan ervoor kiezen uit te zoeken wat de eigenheid wel is, zodat talent eruit kan komen.”


In ‘Coachen naar eigenheid’ krijgt u tips om dit veranderen tot een goed einde te brengen. Om tot dit zelfinzicht te komen is een focusomslag van 180° nodig, van gerichtheid op aanpassing aan de buitenwereld naar innerlijke gerichtheid en ontwikkelen van binnenuit. ‘Van een onrustige zapgeest die bezig is met de mogelijkheden in de buitenwereld, naar een gefocust bewustzijn gericht op de innerlijke mentale, fysieke en gevoelsprocessen’. Iemand kan deze omslag zelfstandig maken, maar dit boek is gemaakt met de gedachte dat hierbij de steun nodig is van een coach. Het richt zich op de nog ongekende potentie in iemand waar met de hulp van een coach ruimte voor wordt gemaakt.


Het werk van de coach is het bewustmaken en herstellen van de ‘ingangen voor verandering’. De eerste ingang is deze van het fysieke systeem: door iemand bewust de ervaring van het lichaam en de zintuiglijke waarneming te leren herstellen. Op de tweede plaats volgt de ingang van de directe waarneming: het herstel van het bewust gevoelsmatig waarnemen en ervaren van innerlijke processen, gevoelens en synergie. De laatste ingang om de eigenheid in iemand te ontwikkelen is de ingang van het mentale systeem. Door bestaande denkpatronen om te buigen of uit te wissen en nieuwe te ontwikkelen, kan een andere werkelijkheid ontstaan.


In het boek werkt Brouwer ook met de elementen aarde, water en vuur en baseert ze zich op het boeddhisme. Af en toe verliest ze zich daardoor in de kleurrijke poëzie van het coachen, maar dit wordt grotendeels goedgemaakt door de leerrijke voorbeelden en handige, direct toepasbare oefeningen. Dit boek is bruikbaar voor coaches, supervisoren, trainers, HR-managers die werken aan het tot bloei brengen van het talent van personen.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen