< Terug naar overzicht

Bloggen over de arbeidsmarkt

Auteurs:Fons Leroy
Uitgever:die Keure, 143 blz.
ISBN:97890 4860 863 8
Prijs:€19.50
In ‘Bloggen over de arbeidsmarkt’ bundelt Fons Leroy, topman van de VDAB en columnist in HR Square, zijn blogberichten en columns. Met deze teksten lijkt hij vooral te willen prikkelen met bezielende, vernieuwende, soms uitdagende ideeën over de arbeidsmarkt, de werkgelegenheid en de sociale zekerheid.

Anders dan nogal wat toppers uit de overheidsdiensten, is Fons Leroy (1954) het debat over zijn ruime werkterrein nooit uit de weg gegaan. Als gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) staat hij nochtans aan het roer van een dienst die de maatschappelijke actualiteit nooit onberoerd laat. Zowel de economische conjunctuurgolven als de politieke stroomversnellingen (of stille waters) hebben onmiddellijk invloed op het doen en laten van een organisatie als de VDAB.

Dan ben je al gauw geneigd om te denken dat een gedelegeerd bestuurder bijzonder behoedzaam om de talloze delicate hindernissen heen slalomt. Of dat hij zich gewoon terugtrekt in de comfortabele onzichtbaarheid van de ivoren toren. Fons Leroy, in 2009 uitgeroepen tot Overheidsmanager van het Jaar en in 2010 tot HR-Ambassadeur, pakt de handschoen echter juist wel op. In zijn blogs en columns (waarvan u als lezer van HR Square ook al heel wat heeft kunnen genieten) dringt hij juist door tot de actuele pijnpunten van de arbeidsmarkt.

Ook in zijn inleiding schuwt Leroy het debat of de stellingname niet: “Ik heb uit mijn verleden als kabinetschef bij diverse Vlaamse ministers van Werk geleerd dat de samenleving wel maakbaar is. Dit vergt echter leiderschap bij politici en sociale partners. Dat dit mogelijk is, hebben deze actoren in het verleden bewezen bij de opbouw van onze welvaartsstaat.”
Die opbouw gebeurde wel in een heel andere maatschappelijke en economische context.

Leroy erkent dat er nood is aan een vernieuwd model: “Het is daarbij niet nodig om alles van het verleden weg te gooien, wel moeten we sommige ‘instituties’ herdenken en herinrichten zoals de sociale zekerheid, het arbeidsrecht, het arbeidsmarktbeleid… Daar gaan mijn ‘beleidsblogs’ over.”

Een wetenschappelijke volmaaktheid streeft Leroy daarbij niet na, zo geeft hij grif toe. Dat laat hij over aan de academici. In een langer inleidend artikel gaat hij echter wel dieper in op de noodzaak van een nieuw ordeningsmodel. Hij put daarbij onder meer uit het concept van de ‘transitionele arbeidsmarkt’ van Günther Schmid en de waardetheorie van Amartya Sen. Die benadering kan samengevat worden als een pleidooi voor een ‘waardegebonden loopbaanmodel’.

Dat inleidende artikel is uitgegroeid tot een stevig raamwerk dat de visie in de columns schraagt en deze meteen ook voorziet van een referentiekader. De titel ervan geeft de opvatting van Leroy duidelijk aan: ‘Van baanzekerheid naar loopbaanzekerheid’.
Het model van de ‘levenslange baan’ is aan zijn zwanenzang toe. Tegelijkertijd is de vergrijzing en ontgroening steeds actueler. “Het beleid moet er dan ook op gericht zijn om met méér mensen langer én anders te gaan werken en om elk talent te benutten”, weet Leroy.

Met die zin hamert Leroy meteen ook op zijn opvattingen die als een rode draad door de columns lopen: focussen op competenties, zorg dragen voor inzetbaarheid en activering op een slimme manier. Naast zijn ‘beleidblogs’ heeft Leroy overigens ook aandacht voor specifieke HR-activiteiten.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen