< Terug naar overzicht

Sterren van de Sociale Dialoog. “Sociale dialoog in uw organisatie werkt! Maar hoe?"

Dinsdag 21 november 2017, Muntpunt, Brussel

De negatieve gevolgen van slechte of afwezige sociale dialoog in ondernemingen – conflicten, stakingen, andere acties – worden gegarandeerd breed en straf gepeperd uitgesmeerd in de traditionele en de nieuwe media. Voor hen is het steeds smullen, de organisatie in kwestie wordt het mikpunt van kritiek uit alle hoeken. Met de bekende gevolgen: hogere kosten, lagere inkomsten en imagoschade bij (potentiële) medewerkers en klanten.

Nochtans bewijzen honderden ondernemingen elke dag dat zij met behulp van degelijke interne dialoog – formeel en informeel, binnen en buiten de wettelijke organen – doelen kunnen bereiken op een manier die gedragen wordt door een grote meerderheid van de werknemers en hun vertegenwoordigers.
Loopt dat gemakkelijk? Soms wel, vaak niet. En het bereiken van resultaat vraagt altijd een verstandige (tijds)investering in informatie en overleg.
Maar goed, verstandig aangepakte sociale dialoog in de onderneming werkt altijd. Bijvoorbeeld om betere flexibiliteit en productiviteit te realiseren, om veranderingen in de organisatie door te voeren, om de motivatie te verhogen, om het sociaal klimaat te verbeteren, om zware probleemgevallen op te lossen, om absenteïsme te verlagen, om een herstructurering op een aanvaarde wijze door te voeren, soms zelfs om een sluiting te begeleiden.

Er bestaan dus talloze voorbeelden van sociale dialoog die tot positieve resultaten leidt. Deze cases bereiken echter zelden of nooit de (sociale) media en als ze het toch doen blijft de aandacht heel tijdelijk en beperkt. Dikwijls houden bedrijven zelf hun goede praktijken in het verborgene. Toch vinden wij met HR Square zeer geregeld ondernemingen die hun licht niet onder de korenmaat zetten en hun ervaringen willen delen.

Zij zijn onze ‘Sterren van de Sociale Dialoog’, waaraan dit seminarie gewijd is. Drie Nederlandstalige en twee Franstalige HR-directeurs vertellen u wat zij hebben bereikt dankzij sociale dialoog en hoe zij dat hebben gedaan. Zij gaan ook met u in gesprek.

Met dr. Tijs Besieux (KU Leuven en IESEG Management School, Paris) verkennen wij op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktische voorbeelden wat sociale bemiddeling kan betekenen voor de sociale dialoog.

Wij sluiten de dag af met een kort verslag van eigen onderzoek (gevoerd door HR Square en Antwerp Management School) naar de bouwstenen van een gezonde sociale dialoog, door professor Peggy De Prins (AMS), gevolgd door een panelgesprek met een ceo, een HR-directeur en twee vakbondsverantwoordelijken ‘van op het terrein’.

Programma

 • 09.30 - Ontvangst deelnemers
 • 10.00 - Opening door de voorzitters, Tony Verlinden en André Leclercq.
 • 10.15 - Dr. Tijs Besieux (KU Leuven en IESEG Management School, Paris): “Preventie en oplossing van arbeidsconflicten met behulp van bemiddeling: inzichten uit wetenschap en praktijk.”
 • 11.00 - Pauze
 • 11.15- Bruno Bauraind (Onderzoeker, GRESEA): “Sociale conflicten in ondernemingen: evolutie sinds 2008.”
 • 12.00- Lunch
 • 13.00- Korte presentatie van de cases en indeling groepen.
 • 13.15- Drie Nederlandstalige en twee Franstalige cases.
 • 14.30- Pauze
 • 14.45- Herhaling van de cases.
 • 16.00- Professor Peggy De Prins (Antwerp Management School): “Bouwstenen voor een gezonde sociale dialoog.” (beknopt verslag van onderzoek uitgevoerd door HR Square en AMS).
 • 16.15- Debat over de bouwstenen voor een gezonde sociale dialoog tussen een ceo, een HR-directeur en regionale of sectorale vakbondsverantwoordelijken.
 • 17.30- Netwerkdrink

Doelgroep

HR-directeurs en -managers, directeurs en verantwoordelijken Arbeidsrelaties van organisaties met meer dan 50 werknemers, uit alle sectoren. Het programma is uiterst relevant voor zowel ervaren verantwoordelijken voor Arbeidsrelaties, als voor wie sinds de jongste sociale verkiezingen voor het eerst te maken heeft sociaal overleg. Voertalen: NL en FR.


Deelnamevoorwaarden

De deelnameprijs bedraagt 250 € voor doelgroep-leden van HR Square en 500 € (+ 21% btw) voor doelgroep-deelnemers, niet lid van HR Square.
Om lid te worden (individueel of corporate) en onmiddellijk van de lidmaatschapsvoordelen te genieten, contacteer HR Square-netwerkverantwoordelijke Nathalie Dierickx (nathalie.dierickx@hrsquare.be – 0474 97 07 43).

Het aantal deelnemers dat niet behoort tot de boven omschreven doelgroepen is beperkt. De aanvaarding van niet-doelgroep-deelnemers is gebonden aan strikte voorwaarden. Hun inschrijving kan pas gevalideerd worden na voorafgaandelijk contact met en goedkeuring door de HR Square-netwerkverantwoordelijke. De deelnameprijs bedraagt 750 € voor niet doelgroep-leden van HR Square en 1000 € (+ 21% btw) voor niet doelgroep-deelnemers, niet lid van HR Square.

Annuleren kan niet, vervanging is altijd mogelijk


Schrijf u hier inFacturatiegegevens

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen