< Terug naar overzicht

SBM Opleidingen: Bedrijfsmanagement

Fundamenten van het totale bedrijfsbeleid anno 2019

Wil je verder carrière maken in de bedrijfswereld? Maak dan nu werk van je professionele ambitie en treed in de sporen van de vele professionals die u voorgingen.

Leidinggevenden, middenkaders en lijnmanagers zijn binnen hun onderneming in de eerste plaats eindverantwoordelijk voor de resultaten van hun functionele specialisatie, hun afdeling of eenheid.  Recente ontwikkelingen in de bedrijfswereld vereisen tevens een brede kijk op het totale bedrijfsbeleid: de golf van rationalisatie om met minder mensen meer te realiseren, brengt een verruiming van bevoegdheden met zich mee. De 'empowerment'-filosofie, waarbij men een grotere responsabilisering van de kaderleden nastreeft, sluit hierbij aan. De tendens om steeds meer project-organisatorisch te werken, dwingt tot teambuilding waarbij specialisten samenwerken met inzicht en begrip van het totale bedrijfsgebeuren.

Omschrijving

Vanuit deze bekommernis wil dit programma de deelnemers vertrouwd maken met de cruciale concepten van bedrijfsmanagement. Deze bedrijfseconomische instrumenten vormen de fundamenten voor elk kaderlid en elke medewerker die met zijn kennis van managementtechnieken wenst bij te dragen tot het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen.

Topics

 1. Strategisch denken en handelen
 2. Operations management
 3. Marketingbeleid
 4. Digitale transformatie
 5. Management van het milieu- en veiligheidsbeleid
 6. Essentials in het recht
 7. Lezen en interpreteren van balans en resultatenrekeningen. Financieel beheer: financiering en kapitaalbeheer
 8. Management accounting: kostenmanagement en (investerings-)budgettering
 9. Peoplemanagement

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Niet-economisch geschoolde zaakvoerders en bedrijfsleiders
 • Productieverantwoordelijken en –medewerkers
 • Ingenieurs en technici
 • Linguïsten
 • Salesprofessionals
 • Juristen
 • Humane of sociale wetenschappers
 • Niet-economisch gegradueerden

Methodologie

Elk onderwerp wordt behandeld door een specialist ter zake. Naast een theoretische onderbouw vormt praktijkgerichtheid de rode draad doorheen het hele programma. Dit wordt gerealiseerd door de concrete toepassingen, praktijkvoorbeelden, gevalstudies, actieve ervaringsuitwisseling onder de deelnemers en door het deskundige team van docenten die zich kunnen beroepen op een ruime praktijkervaring binnen hun domein.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • U hebt een bredere kijk op het bedrijfsbeleid door vakspecialisten
 • U leert de verschillende managementinstrumenten beheersen
 • Toepassing via een business game: bedrijfsmanagement in de praktijk

Praktisch

 • Data: 18 sessies vanaf donderdag 14/03/2019
 • Plaats: SBM Kortrijk, Doorniksesteenweg 225, 8500 Kortrijk

Meer info

Klik hier voor meer info m.b.t. deze opleiding en schrijf je in!

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen