< Terug naar overzicht

SBM Opleidingen: Anders en beter organiseren - deel 2: Anders organiseren via innovatieve arbeidsorganisatie

Bedrijven die groeien trappen vaak in de valkuil: men gaat gaandeweg extra functies, afdelingen en lagen creëren. Op die manier ontstaat er een functionele opdeling in operationele afdelingen (voorbereiding, productie, logistiek, etc.) en ondersteunende diensten (met specialisten op vlak van techniek, kwaliteit, HR, etc.). Dergelijke organisatiestructuren staan garant voor interne spanningen en afstemmingsproblemen, die men dan tracht te compenseren met een sterke hiërarchische bovenbouw (managers, ploegbazen, etc.) en een controlerende, sturende stijl van leidinggeven.

Leidinggevenden komen in een rol waar ze continu in de weer zijn met het blussen van operationele brandjes, waardoor er weinig tijd overblijft voor bijvoorbeeld innovatie en tactische en/of strategische activiteiten. Typisch is dat de medewerkers met uitvoerende jobs in een dergelijke opzet een minder proactieve houding gaan vertonen. Gevolg: weinig betrokkenheid, veel verloop en moeite met het aantrekken van nieuwe mensen.

Om sterke resultaten te behalen is een totaalaanpak nodig. Alle radertjes in je organisatie spelen immers op elkaar in. In deze sessies leer je kijken naar je organisatie als een geheel en wordt je aangezet en gecoacht om initiatief te nemen en verbetering in gang te zetten.

SBM organiseert en ontwikkelt deze sessies samen met het innovatieplatform Flanders Synergy. Flanders Synergy heeft kennis en methodieken ontwikkeld die je rol als architect van je organisatie versterken.

Omschrijving

Anders organiseren zorgt voor:

 • een meer wendbare organisatie
 • meer eigenaarschap en betrokkenheid bij uw medewerkers
 • leidinggevenden die hun teams zelfstandiger laten werken
 • meer tijd voor strategie en innovatie
 • hogere kwaliteit van processen ten dienste van de klanten met als gevolg grotere klantentevredenheid
 • minder verzuim en verloop
 • groei
 • ...

Programma

Tijdens de sessies worden de essentiële bouwstenen van een organisatie belicht. Rode draad is de Flanders Synergy-roadmap met ontwikkel- en inrichtingsbouwstenen.
 

Anders organiseren in productiebedrijven via innovatieve arbeidsorganisatie (5 dagen)

Elke sessie gaat door in een productiebedrijf, dat zijn arbeidsorganisatie aan het veranderen is. Mensen die de verandering van nabij hebben opgevolgd, lichten de stappen toe die het bedrijf al heeft gezet en de resultaten die door deze verandering zijn behaald. We bezoeken productiebedrijven uit verschillende industriële sectoren.

De verschillende bouwstenen worden tijdens deze opleidingsdagen uitgediept. Over 5 dagen komen een aantal thema's aan bod.

Thema 1 - Voorbereiden op veranderingen. Visie inspireert het organiseren

Visie vormt de eerste bouwsteen. Een sterke visie mobiliseert mensen en geeft betekenis aan het werk. De visie omvat de strategische keuzes en geeft de kernopdrachten weer van de organisatie, de waarden waarmee de kernopdrachten/-processen worden uitgevoerd en de ambities om de uitvoering van de kernopdrachten te verbeteren of te vernieuwen. De visie wordt gedragen en georganiseerd door alle belanghebbenden. De leidinggevenden ademen de visie uit en de visie inspireert het anders organiseren.

Leerdoelen:

 • Inzien dat een inspirerende visie cruciaal is voor de bouw en werking van een organisatie.
 • Vanuit de visie de kernopdrachten kunnen definiëren (het primaire proces).
 • Inzien hoe een visie tot stand komt en hoe men hiervoor een draagvlak kan verwerven bij alle belanghebbenden.
 • Inzien dat een verandertraject integraal, transparant, opbouwend en participatief is en betrokkenheid dient te genereren van alle belanghebbenden.
 • Inzicht krijgen in de rol van de leidinggevenden in het verandertraject.

Thema 2 - Een performantere organisatie "ontwerpen"

Vanuit visie worden de kernopdrachten en -processen gedefinieerd en onder de loep genomen. Hoe variabel/stabiel en (on)voorspelbaar zijn deze? De kernprocessen worden ontrafeld in uitvoerende, ondersteunende en voorbereidende activiteiten. Er wordt gezocht naar verbindingen tussen de verschillende activiteiten. Op basis van deze analyse wordt bekeken hoe de organisatie kan worden hertekend in operationele, ondersteunende en besturende processen. Werkbaarheid, wendbaarheid en visiegerichtheid zijn essentiële criteria.

Leerdoelen:

 • Inzicht in de cruciale principes die tot een verbeterde organisatie kunnen leiden.
 • De verschillende stappen in het herontwerpen van een organisatie kunnen verwoorden.
 • In staat zijn om een analyse te maken van de kernprocessen van een organisatie.

Thema's 3 en 4 - Sterke teams en gedeeld leiderschap

Op basis van het basisontwerp van een organisatie, kunnen sterke en hechte teams worden opgebouwd en ontwikkeld. Hoe maak je van een team een 'nest' waarin mensen elkaar professioneel en persoonlijk ondersteunen, waarin individuele kenmerken gerespecteerd worden, en mensen op een complementaire manier het beste uit elkaar naar boven halen? Wat zijn de succesfactoren voor een goed draaiend team? Welke systemen ondersteunen de goede werking van het team. En wat is de impact van een nieuwe organisatiestructuur op leidinggevenden? Wat is de rol van de leidinggevenden en hoe kan er meer worden ingezet op gedeeld leiderschap?

Leerdoelen:

 • Inzicht krijgen in de succesfactoren en groeifasen van een team en de rol van de teamleider/-coach.
 • Tools leren kennen en gebruiken om teams op te starten en te begeleiden.
 • Leren inzien dat de manier waarop een organisatie ingericht wordt, het type leiderschap bepaalt dat nodig is voor de organisatie.
 • Inzien welke systemen de werking van teams ondersteunt.

Methodologie

 • Geen theorie zonder toepassing:
  • de inzichten en instrumenten stellen de deelnemer in staat om een integrale analyse te maken van zijn/haar eigen (arbeids)organisatie
  • tijdens elke sessie wordt er tijd voorzien voor reflecties en vragen met betrekking tot de cases van de deelnemers
 • Naast theoretische inzichten krijgen de deelnemers verschillende getuigenissen vanuit de praktijk te horen en te zien
 • Ter afsluiting presenteren de deelnemers elk hun analyse en actieplan
 • Max. 15 deelnemers
 • Met concrete voorbeelden uit industriële sectoren en sociale economie-bedrijven (cases worden aangepast aan de deelnemersgroep)

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Enkel voor industriële bedrijven en sociale economie-bedrijven met een productie-eenheid;
 • Voor bedrijven met concrete interesse en ambitie om wat bijgebracht wordt toe te passen
  • Zaakvoerders/CEO's/ Directeurs / Afgevaardigd bestuurders / Leden van het managementteam van KMO's
  • Productiemanagers
  • HR-verantwoordelijken en HR-experten
  • Vakbondsafgevaardigde
  • Kaderleden, leidinggevenden
 • Met concrete voorbeelden uit industriële sectoren en sociale economie-bedrijven (cases worden aangepast aan de deelnemersgroep)

Docenten

Lieven Eeckelaert werkt als adviseur bij Flanders Synergy. Vanuit zijn achtergrond als preventieadviseur, ergonoom en coördinator van zorgsystemen, houdt hij zich voornamelijk bezighoudt met de link tussen de arbeidsorganisatorische context, teamontwerp en -werking, en individuele jobinhoud en werkbaarheid. Hij heeft ervaring in het ondersteunen van productiebedrijven en dienstverlenende organisaties bij integrale organisatieverandering. In dat verband is hij ook bezig met het ontwikkelen en publiceren van kennis en instrumenten, begeleidt hij workshops en treedt hij op als gastspreker.

Frank De Craecker maakt deel uit van Flanders Synergy. Als senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie ondersteunt hij organisaties bij verandering en groei, en creëert hij betrokkenheid bij medewerkers zodat zij goesting krijgen om betere resultaten te halen. Naast het projectmatige klantenwerk, werkt Frank ook sinds 2014 mee aan het ontwikkelen van instrumenten en publicaties binnen Flanders Synergy. Frank voelt zich hierbij thuis in een variëteit aan omgevingen (overheid, zorg, productie, onderwijs, ...).

Bijkomende info

De sessies vinden plaats in gastbedrijven.

 • Startdatum: vanaf maart 2018.
 • Duur: 5 dagen

Kostprijs:

 • Nog voor deze versie voorziet Syntra Vlaanderen een korting van € 900 voor KMO's (< 250 werknemers, uitgezonderd maatwerkbedrijven)
 • KMO < 50 werknemers: € 2.695 (excl. BTW) - € 900 = € 1 795; met 40% kmo-portefeuille = € 1 077,00 (excl. BTW)
 • KMO < 250 werknemers: € 2.695 (excl. BTW) - € 900 = € 1 795; met 30% kmo-portefeuille = € 1 256,50 (excl. BTW)
 •  Industrie > 250 werknemers: € 2.695 (excl. BTW)
 • Maatwerkbedrijven met productie-afdeling: € 1.886,50 euro (excl. BTW)

Bepaalde sectorale opleidingsfondsen voorzien een extra financiële ondersteuning voor deze opleiding. Informeer u bij het opleidingsfonds van úw sector.

Info en inschrijvingen

Of online via www.sbmopleidingen.be

Partnership

SBM en Escala organiseren deze sessies samen met het innovatieplatform Flanders Synergy.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen