< Terug naar overzicht

Mentale gezondheid op het werk en loopbaanveerkracht. ‘Zoek de evenwichten’


Dinsdag 12 december 2017
Brussel, Kartuizercenter

Weinigen zullen de Vlaamse arbeidsmarkt vergelijken met de sweatshops in Bangladesh. De kwaliteit van de arbeid ligt hier immers een heel pak hoger, net zoals de levensstandaard die werken met zich meebrengt. Toch swingen de cijfers over burn-out en andere psychosociale aandoeningen de pan uit en liggen de tevredenheidscijfers over het werk ietwat lager dan zeven jaar geleden. Hoe verbeteren wij de mentale gezondheid en de loopbaanveerkracht van onze medewerkers (en onszelf)?

In een eerste sessie over mentale gezondheid gaan we dieper in op de cijfers (hoeveel werknemers denken een burn-out te kunnen krijgen en wat betekent dit dan?) en belichten we hedendaagse technieken en vergeten leidraden uit het verleden. Want HR heeft eigenlijk al zeer veel in handen om het management bij te staan in het creëren van lange termijnoplossingen en om een duurzaam werkklimaat tot stand te brengen. Op het einde van de sessie heeft u een nieuw perspectief op de keuze tussen ‘work-life integration’ en ‘work-life separation’, de rol van ‘jobcrafting’ en het verschil met engagement, het belang van ‘work depletion’ en de verantwoordelijkheden van de leidinggevenden.
We behandelen ook de mogelijke effecten van recente wetten en wetsvoorstellen, zoals het verder loslaten van de 38-urenwerkweek, de re-integratie van uitgevallen werknemers, de definiëring van de rol van burn-outcoaches en de combinatie van deze laatste met loopbaancoaches. We baseren ons hiervoor op onderzoek en praktische voorbeelden. 

Daarmee is de kous niet af. Ondanks een goed preventiebeleid, kunnen psychosociale problemen leiden tot al dan niet langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoe langer de werknemer arbeidsongeschikt is, hoe moeilijker het wordt voor de werknemer om terug te keren. De wetgever heeft sinds begin 2017 ingezien dat werkgevers ook moeten inzetten op re-integratie van hun arbeidsongeschikte werknemers. Zo kunnen deze sneller en volgens hun eigen ritme terug worden ingeschakeld in de onderneming via een re-integratietraject, al dan niet met aangepast werk. Hierover en over andere arbeidsrechtelijke aspecten en hun praktische gevolgen leert u meer van Isabel Plets en Eveline Ankaert (Lydian).

Voor duurzaam, langer en mentaal gezonder werken is loopbaanveerkracht van een niet te onderschatten belang. Loopbaan- en jobveerkracht is de mate waarin een werknemer zelf het initiatief neemt om proactief aan een plan B te werken en nu al na te denken over een volgende loopbaanstap binnen of buiten het bedrijf. Loopbaanveerkracht is een van de factoren die in hoge mate meebepalen of iemand al dan niet tot zijn/haar wettelijke pensioenleeftijd professioneel actief kan én wil blijven.
Werkgever en werknemer dragen een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van loopbaanveerkracht.
De werkgever moet zijn werknemers sensibiliseren over de loopbaan van de toekomst, inzetten op interne mobiliteit, openstaan voor loopbaangesprekken (en deze faciliteren) en het geven van eerlijke feedback, investeren in transfereerbare competenties.
De werknemer moet geregeld nadenken over de job, het engagement en de zingeving; kennis bijhouden en ontwikkelen; de arbeidsmarkt verkennen en volgen (werken op interne en externe inzetbaarheid); werken aan loopbaancompetenties.
Emely Theerlynck (Securex Research) deelt met u de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat zij hierover voert en stelt in avant-première een rapport over loopbaanveerkracht voor.

Professor Marijke Verbruggen (KU Leuven) kadert dit onderzoek in wat meer geweten is over carrièretransitie.
HR-verantwoordelijken van Nextel en Emmaüs delen hun praktijkinzichten en -ervaringen.

Veer recht en wees erbij!

Programma

 • 10.00. Ontvangst met koffie
 • 10:30. Marijke Verbruggen (KU Leuven). Duurzaam werk en burnout.
 • 11:10. Isabel Plets en Eveline Ankaert (Lydian): ‘Preventie van en re-integratie na langdurige arbeidsongeschiktheid.’
 • 12:00. Lunchpauze
 • 13:00. Marijke Verbruggen (KU Leuven) en Emely Theerlynck (Securex Research) 
 • 14:15. Praktijkgetuigenissen met HR-verantwoordelijken van onder anderen Emmaüs en Nextel
 • 15:00. Pauze
 • 15:15. Praktijkgetuigenissen (herhaling)
 • 16:00. Einde

Deelnamevoorwaarden

 • Dit seminarie staat uitsluitend open voor interne verantwoordelijken HR.
 • De deelnameprijs bedraagt 250 € (+ 21% btw) voor leden van HR Square en 500 € (+ 21% btw) voor niet-leden.
 • Indien drie leden van uw organisatie betalend deelnemen, komt een vierde gratis.
 • Annuleren kan niet, vervanging is altijd mogelijk.

Inschrijving
Inschrijven kan door middel van onderstaand formulier of door een e-mail met uw volledige contact- en facturatiegegevens (inclusief een eventuele bestelbon of bestelnummer) te sturen naar Nathalie Dierickx, nathalie.dierickx@hrsquare.be.

Partners


Schrijf u hier inFacturatiegegevens

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen