< Terug naar overzicht

HR Square Conference 2017. Duizend tinten ‘medewerkers'. Naar een coherente en efficiënte HR-visie en -praktijk in de nieuwe werkwereld


Bad Neuenahr – Ahrweiler (Duitsland)
Donderdag 19 oktober (vanaf 12u) tot zaterdag 21 oktober 2017 (tot 13u)

Om bedrijfsdoelstellingen te bereiken, heb je de inzet en de medewerking van mensen nodig. Vandaag, maar morgen evenzeer. Ondanks digitalisering en robotisering. De invulling van het concept ‘medewerker’ ondergaat echter een snelle en fundamentele metamorfose. Nu al bestaan er duizend soorten van ‘medewerkers’ en dat worden er alleen nog meer.

Het contract van onbepaalde duur is misschien nog niet helemaal einde rit, maar om hun bedrijfsdoelen te bereiken, zetten zowat alle ondernemingen en organisaties anno 2017 ‘medewerkers’ in onder een grote verscheidenheid van contractvormen. Alles wijst erop dat in de nabije toekomst voor alle types ondernemingen het belang zal toenemen van contracten van bepaalde duur, projectwerk, uitzendwerk, detachering, zelfstandigen voor korte of lange opdrachten, uitbesteding aan gespecialiseerde dienstverleners, onderaannemers enzovoort. Dan hebben we het nog niet over de recent wettelijk mogelijk gemaakte ‘werkgeversgroeperingen’, waarin twee of meer organisaties gezamenlijk werknemers kunnen aanwerven om deze gelijktijdig of afwisselend in te zetten. Of over talloze andere manieren om externe creativiteit, intelligentie en expertise aan te boren, binnen en ver buiten de landsgrenzen.

Parallel met deze ontwikkelingen wordt de heilige drie-eenheid van plaats (zowat iedereen fysiek in de onderneming), tijd (zowat iedereen 38 uur binnen een min of meer vast tijdskader) en actie (zowat iedereen onder een eenduidige hiërarchie) onvermijdelijk weggedrumd door wijzigende economische omstandigheden, veranderende cultuur en mentaliteit, en digitalisering.

De uitdaging voor HR is binnen deze context een samenhangend, doeltreffend en doelmatig personeelsbeleid (met inbegrip van communicatie en dialoog) te ontwikkelen dat alle ‘medewerkers’ – onder welke formule ze ook werken – optimaal laat bijdragen tot het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

Welke zijn de kansen en de hinderpalen? Hoe pakken we het concreet aan? Dit zijn enkele van de vragen die we behandelen.

  • Hoe ontwikkelen wij een systemische visie op het geheel van al onze ‘medewerkers’?
  • Welk beleid kunnen wij ontwikkelen dat rekening houdt met alle verschillen en specifieke relaties, en tegelijk een zekere evenwichtigheid en rechtvaardigheid inhoudt?
  • Welke processen en instrumenten kunnen wij (uit)vinden om deze veranderingen in goede banen te sturen?
  • Hoe vormen en begeleiden wij managers en chefs om heel diverse teams te leiden?
  • Hoe passen wij de interne sociale dialoog en communicatie aan in functie van de verschillende soorten arbeidscontracten en -relaties?
  • Wat kan HR betekenen voor het personeelsbeleid ten aanzien van zelfstandigen, onderaannemers en tutti quanti? Welke relatie kan HR in deze context opbouwen met de eigen inkopers van diensten en met de afdelingsmanagers?
  • Hoe pakken wij de bijkomende risico’s aan die gepaard gaan met een veelheid aan samenwerkingsvormen?
  • Hoe zorgen wij voor een kostenefficiënte en productieve combinatie van verschillende werkvormen en -relaties?
  • Hoe werken wij een passend beloningsbeleid uit voor alle soorten ‘medewerkers’, dat de motivatie van allen bevordert?

Deze en andere thema’s belichten we uitvoerig, diepgaand en praktijkgericht aan de hand van wetenschappelijke input, juridische do’s & don’ts en een pak praktijkgetuigenissen van diverse soorten organisaties.

Wat willen we bereiken?

Drie dagen van intensieve, actiegerichte reflectie, gedachtewisseling en netwerking helpen u herbronnen en reiken u ideeën, visies en contacten aan om uw professionele activiteit (nog) beter te onderbouwen. Als deelnemer participeert u zo actief als u zelf wenst.
De HR Square November Conference combineert op een unieke wijze stevige inhoud en intensief werken met persoonlijke netwerking van hoge kwaliteit. Zij haalt dan ook jaar na jaar zeer hoge evaluatiescores van zowel de deelnemers als de partners.

Deelnemers en doelpubliekgarantie

Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 100 en maximaal 120. HR Square garandeert tijdens de November Conference de aanwezigheid van minstens 75% doelgroep-deelnemers. Doelgroep-deelnemers zijn: HR-directeurs en -managers, verantwoordelijken voor de arbeidsrelaties in hun organisatie, bedrijfsleiders van niet-HR-dienstverleners, vertegenwoordigers van overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden.
De Conference is niet toegankelijk voor niet-doelgroep-deelnemers die niet tot het contingent van de partners behoren.
De individuele deelnameprijs (excl. 21% btw) bedraagt 1100 € voor leden van HR Square en 1400 € voor niet-leden.

 


Schrijf u hier inFacturatiegegevens

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen