HR Square en Antwerp Management School Masterclass Leadership. Prof. Herminia Ibarra (INSEAD, Fontainebleau). ‘Handel als een leider, denk als een leider.’

HR Square haalt opnieuw een absolute wereldtopper naar België, deze keer in nauwe samenwerking met Antwerp Management School. Na Lynda Gratton, Dave Ulrich, Jeffrey Pfeffer, Costas Markides, Lisbeth Claus en Paul Sparrow konden wij Herminia Ibarra (INSEAD) overtuigen om haar inzichten (of beter: haar uitzichten) met ons te delen. ‘Handel als een leider, denk als een leider’ is het centrale thema van de dag.

HR Square Conference: Coherent en efficiënt people management in de netwerk-onderneming

Van donderdag 19 oktober tot zaterdag 21 oktober organiseert HR Square haar 15de conference. Thema van dit jaar: hoe kan HR een coherent en efficiënt personeelsbeleid voeren in een onderneming waar de medewerkers in toenemende mate een netwerk vormen van contracten van bepaalde duur, projectwerk, uitzendwerk, detachering, zelfstandigen voor korte of lange opdrachten, uitbesteding aan gespecialiseerde dienstverleners, onderaannemers enzovoort?

VBO Social Academy: Sessie 3 - Klein en dapper. Sociaal overleg in KMO's

Ook in bedrijven met minder dan 50 werknemers gebeurt sociaal overleg. Minder formeel, maar daarom niet minder effectief. Wat is de geheime formule? Directe participatie? Korte communicatielijnen? Er zijn zelfs bedrijven die weigeren om extra mensen aan te werven. Uit angst dat het formeel overleg de dialoog of de bedrijfscultuur gaat verzieken. Of hun slag- en concurrentiekracht zal verzwakken. Kun je je als ondernemer trouwens voorbereiden op een overgang van informeel naar formeel overleg? Wat zijn de valkuilen, wat de opportuniteiten?

VDAB-bijblijfsessies: HR-topics voor werkgevers (mei 2017)

Wil je graag op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen op het vlak van HR? Kom naar de VDAB-blijblijfsessies over HR-topics! VDAB organiseert deze infosessies in samenwerking met sociale secretariaten, sectorfondsen en werkgeversorganisaties.

Lydian. Lunchseminarie "Internationale tewerkstelling in de praktijk"

Arbeidsovereenkomsten hebben steeds vaker een internationaal aspect. Steeds meer werkgevers stellen Belgische en buitenlandse werknemers zowel op tijdelijke als permanente basis in het binnen- en/of buitenland tewerk. Zowel arbeidsrechtelijke, sociale zekerheidsrechtelijke als fiscale topics mogen daarbij niet uit het oog verloren worden.

VBO Social Academy - Sessie 4: Geloof in de kracht van diversiteit

Verschillen in vaardigheden en mens-zijn ombuigen tot kansen voor iedereen. Dat is diversiteit. Geen wishful thinking, maar anno 2017 werkelijkheid in tal van bedrijven en organisaties. Groot en klein, publiek of privé. Elk op zijn creatieve en zinvolle manier (diversiteitsplan, positieve discriminatie, innovatief partnership of gewoon gezond menselijk verstand).

HR Public: Colloquium 'De nieuwe organisatiemodellen en de weerslag op management'

NIEUWE DATUM. Om diverse redenen en in overleg met onze partners en de sprekers, hebben wij beslist om het colloquium te verplaatsen naar donderdag 8 juni 2017. Het programma blijft inhoudelijk onveranderd maar – tegemoetkomend aan de suggestie van meerdere contacten - gaan we de agenda van het event lichtjes wijzigen naar een halve dag.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen