SBM Opleidingen: Human Resource Management

Het optimaal beheren van het "Human Capital" is meer dan ooit een speerpunt in het managementbeleid. Of men nu spreekt van duurzaam personeelsbeleid of strategisch HR-management, de HR-analytics worden steeds belangrijker. Als personeelsverantwoordelijke of -kaderlid heeft u nood aan de juiste personeelsinstrumenten om het concurrentiële en strategische voordeel van uw bedrijf blijvend te ondersteunen.

VOCAP-activiteit: Positieve emoties op de werkvloer

In deze lezing kijkt prof. dr. Nele Jacobs vanuit de levenslooppsychologie naar de menselijke ontwikkeling en de mentale gezondheid van het individu. Welke rol spelen positieve emoties bij onze mentale gezondheid en welke handvatten kan de wetenschap bieden om positieve emoties te genereren en vast te houden en dat in het bijzonder op de werkvloer?

VDAB-bijblijfsessies: HR-topics voor werkgevers (maart 2018)

Wil je graag op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen op het vlak van HR? Kom naar de VDAB-blijblijfsessies over HR-topics! VDAB organiseert deze infosessies in samenwerking met sociale secretariaten, sectorfondsen en werkgeversorganisaties.

Lydian: Lunchseminarie "Sociale inspectie: Bent u voorbereid?"

De strijd tegen sociale fraude blijft voor de overheid een hoge prioriteit. Er wordt steeds vaker ingezet op gecoördineerde inspecties en de inspectiediensten beschikken over meer middelen en bevoegdheden dan voorheen. Het is dan ook belangrijk om zich te wapenen tegen een mogelijke inspectie. Is uw onderneming voorbereid? Hoe ver kunnen sociaal inspecteurs gaan? Welke zaken worden in het vizier genomen? Hoe kan u zich best opstellen tijdens een sociale inspectie? Een antwoord op deze vragen en meer geven wij u graag tijdens het lunchseminarie dat op 29 maart 2018 wordt georganiseerd door ons Employment, Pensions & Benefits team.

SBM Opleidingen: Anders en beter organiseren - deel 2: Anders organiseren via innovatieve arbeidsorganisatie

Bedrijven die groeien trappen vaak in de valkuil: men gaat gaandeweg extra functies, afdelingen en lagen creëren. Op die manier ontstaat er een functionele opdeling in operationele afdelingen (voorbereiding, productie, logistiek, etc.) en ondersteunende diensten (met specialisten op vlak van techniek, kwaliteit, HR, etc.). Dergelijke organisatiestructuren staan garant voor interne spanningen en afstemmingsproblemen, die men dan tracht te compenseren met een sterke hiërarchische bovenbouw (managers, ploegbazen, etc.) en een controlerende, sturende stijl van leidinggeven.

Coaching The Shift: Professional Coach Training Program

Vind je het belangrijk dat iedere medewerker in de steeds sneller veranderende wereld plezier en voldoening haalt uit zijn werk? Wil je anderen ondersteunen hun talenten aan te boren, eigenaarschap op te nemen, om zo te bouwen aan sterkere relaties, betere resultaten en gezondere organisaties? Wil je investeren in een deskundige en gecertificeerde opleiding tot professionele coach? Schrijf je in voor het ‘Professional Coach Training Program’ en word een coach die onpartijdig en onbevooroordeeld meekijkt, meedenkt, luistert en uitdaagt!

VDAB-bijblijfsessies: HR-topics voor werkgevers (april 2018)

Wil je graag op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen op het vlak van HR? Kom naar de VDAB-blijblijfsessies over HR-topics! VDAB organiseert deze infosessies in samenwerking met sociale secretariaten, sectorfondsen en werkgeversorganisaties.

HR Public: Colloquium 'Complexity' met François Pichault, ULg

De wereld waarin we vandaag leven wordt in hoge mate gekenmerkt door volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. HR Public neemt dan ook deze 4 thema's als uitgangspunt voor haar 4 colloquia in 2018 in samenwerking met 4 universiteiten.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen