HR Square Conference 2018: HRM = Human Risk Management

Achter alles wat fout kan gaan in een organisatie, zit menselijk gedrag. Achter alles wat goed gaat trouwens ook. Maar laten we onze focus deze keer richten op het eerste, vaak onderbelichte punt. Hoe gereguleerd, geautomatiseerd of ‘getechnologiseerd’ het werk ook is, het menselijk kapitaal is (en wordt steeds meer) bepalend voor het slagen of mislukken van het bedrijfsbeleid, voor de resultaten. Daarom is het opmerkelijk dat er zo weinig aandacht gaat naar menselijke risico’s of risico’s van menselijk gedrag.

VOV-Book & Breakfast: Zonder leiders geen zelfsturing (Michel Rosius)

Ben je op zoek naar een kompas waarmee je je organisatie op zijn kop zet? Michel Rosius onderzoekt in zijn boek en deze Book & Breakfast de impact van zelfsturing voor alle rollen in de organisatie. Vanuit een analyse van 'klassieke' organisaties en een verfijnde teamdefinitie ontwikkelt hij enkele leidende principes en axioma's. Via oefeningen en handige tools ga je gemakkelijk zelf aan de slag.

VOV-Pitstop: Verande(le)ren

'Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren, anderen windmolens'. Het is een van de vele inspirerende quotes die je over verandering vindt. Hoe gaan organisaties om met verandering? Hoe speel je er op in vanuit leren & ontwikkelen? In deze pitstop ontdek je er meer over.

Infonamiddag “Co-sourcing en Talentdeling“

Graag nodigen wij u op donderdag 22 november 2018 uit op een praktijkgerichte infonamiddag waarbij talentdeling, werkgeversorganisaties en co-sourcing centraal staan. Diverse sprekers behandelen het beleid, de juridische aspecten en praktijkcases rond dit uitdagende thema .

VBO Social Academy - Slotsessie: Goud voor overleg

Tien jaar social academy. Dat verdient een slotsessie met een apart, sportief podium. Sociale dialoog en sport? U voelt geen band? Toch is ze er. Topatleten en ondernemers – ook politici – hebben immers ontzettend veel gemeen. Ze maken keuzes, nemen risico’s, zijn competitief, vieren overwinningen of verwerken tegenslagen met slechts één zaak voor ogen: doelgericht vooruit. De meet.

VOCAP: Studiedag rond geweld, conflicten en relationele problemen op het werk

Sinds geruime tijd bestaat er een verhoogde maatschappelijke aandacht voor geweld, conflicten en relationele problemen op het werk. (Samen-)werken in organisaties stelt ook hogere eisen op vlak van parate kennis, vaardigheden en attitudes. Dat kan tot spanningen leiden tussen personen en groepen met elk hun eigen achtergronden en ambities. Maar hoe buig je problemen om naar een constructieve groepsdynamiek?

VDAB-bijblijfsessies: HR-topics voor werkgevers (november 2018)

Wil je graag op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen op het vlak van HR? Kom naar de VDAB-blijblijfsessies over HR-topics! VDAB organiseert deze infosessies in samenwerking met sociale secretariaten, sectorfondsen en werkgeversorganisaties.

VESB: Studiedag burn-out

Op 28 november 2018 houdt de VESB (Vereniging van Erkende Stress- en Burn-outcoaches) het jaarlijkse congres over burn-out. Het congres is bedoeld voor coaches, HR verantwoordelijken, preventieadviseurs, psychologen, leidinggevenden, enz. De topsprekers over dit onderwerp geven in 1 dag de laatste wetenschappelijke inzichten over aanpak van burn-out.

PMCommunity: Is de uiterste houdbaarheidsdatum van de HR Manager in zicht?

In deze interactieve sessie verkennen we samen met Frans van de Ven mogelijke scenario’s en formuleren we antwoorden op de vragen die zich stellen wanneer HR niet langer de "employee champion" is, maar de manager, andere support-afdelingen, en tot slot de medewerker zelf. Welke rol is er nog weggelegd voor HR?

Quintessence: Stakeholder management

Als leidinggevende bevindt u zich in het spanningsveld tussen de belangen van u en uw team(s) enerzijds en de belangen van anderen die een impact hebben op uw resultaat (stakeholders) anderzijds. Stakeholder management gaat in de eerste plaats over het opbouwen en onderhouden van relaties met de diverse stakeholders binnen en buiten uw organisatie.

Coaching The Shift: Professional Coach Training Program

Vind je het belangrijk dat iedere medewerker in de steeds sneller veranderende wereld plezier en voldoening haalt uit zijn werk? Wil je anderen ondersteunen hun talenten aan te boren, eigenaarschap op te nemen, om zo te bouwen aan sterkere relaties, betere resultaten en gezondere organisaties? Schrijf je dan in voor in voor het ‘Professional Coach Training Program’ en word een coach die onpartijdig en onbevooroordeeld meekijkt, meedenkt, luistert en uitdaagt!

Escala: Opleidingsaanbod HR & Management

Escala geeft kwalitatieve antwoorden op actuele opleidingsnoden voor de publieke sector, de social profit en non-profit. Ook op het vlak van HR-opleidingen volgt Escala de tendensen op de voet. Een sterk beleid inzake opleidingen is voor veel organisaties een strategische peiler. Escala helpt u uw kennis en vaardigheden up-to-date houden en ze vertalen naar uw organisatie.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen