HR Public Conferentie: Fantaseren over technologie - hoop doet leven!

De digitalisering staat centraal in een mogelijke vierde industriële revolutie, namelijk de industrie 4.0. Tijdens deze conferentie belichten we enkele maatschappelijke, ethische, politieke en economische uitdagingen voor de toekomstige arbeidsmarkt in het digitale tijdperk. Met de steun van de FOD Economie.

VDAB-bijblijfsessies: HR-topics voor werkgevers (september 2017)

Wil je graag op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen op het vlak van HR? Kom naar de VDAB-blijblijfsessies over HR-topics! VDAB organiseert deze infosessies in samenwerking met sociale secretariaten, sectorfondsen en werkgeversorganisaties.

VOV-Book & Breakfast: Social Technologies in Business (Isabel De Clercq)

"This book is at the very intersection between technology and human beings. Thanks to technology, we are all interconnected; we grow as professionals; and we can transform our organisations. Read how technology drives business success and, ultimately, transforms the society we live in." Zo omschrijft Saskia Van Uffelen het boek dat Isabel de Clercq schreef, samen met Saskia en 15 internationale auteurs en ervaringsdeskundigen.

VOV-Pitstop XL: De lerende organisatie - Geen doel maar een reis!

1 jaar geleden, in september 2016, gingen een 15-tal gelijkgezinden samen op pad om na te denken over de reis naar een lerende organisatie. Wat heeft een organisatie, een team, een individu nodig om als organisatie deze reis te kunnen maken? Als netwerk is VOV in mei 2017 geland met een waardevolle checklist waar elke organisatie mee aan de slag kan in zijn denkproces rond leercultuur. Als internationale afsluiter van deze pitstop, haalt VOV Julie Dirksen naar België!

VBO Social Academy Sessie #07: Sociaal overleg in, door en voor het bedrijf

Wat is in de huidige samenleving de echte waarde van het sociaal overleg op de werkvloer ? Wat verwacht de nieuwe generatie werknemers en werkgevers? En hoe zien de sociale partners zelf hun toekomstige rol in de bedrijven? Waarom werkt het sociaal overleg in bedrijf A terwijl het in onderneming B vierkant draait? Klopt het trouwens dat elk bedrijf de werknemersvertegenwoordigers heeft dat het verdient? We vragen het aan de vakbondsafgevaardigden zelf. In deze sessie krijgen zij het woord. Inspireren en uitwisselen van best practices is de boodschap.

SBM Opleidingen: Anders en beter organiseren - deel 1: de essentie van anders en beter organiseren

Bedrijven en organisaties die groeien trappen vaak in de valkuil: men gaat gaandeweg extra functies, afdelingen en lagen creëren. Op die manier ontstaat er een functionele opdeling in operationele afdelingen (voorbereiding, productie, logistiek, etc.) en ondersteunende diensten (met specialisten op vlak van techniek, kwaliteit, HR, etc.). Dergelijke organisatiestructuren staan garant voor interne spanningen en afstemmingsproblemen, die men dan tracht te compenseren met een sterke hiërarchische bovenbouw (managers, ploegbazen, etc.) en een controlerende, sturende stijl van leidinggeven.

VBO Social Academy Sessie #03: Klein en dapper. Sociaal overleg in KMO's

Ook in bedrijven met minder dan 50 werknemers gebeurt sociaal overleg. Minder formeel, maar daarom niet minder effectief. Wat is de geheime formule? Directe participatie? Korte communicatielijnen? Er zijn zelfs bedrijven die weigeren om extra mensen aan te werven. Uit angst dat het formeel overleg de dialoog of de bedrijfscultuur gaat verzieken. Of hun slag- en concurrentiekracht zal verzwakken. Kun je je als ondernemer trouwens voorbereiden op een overgang van informeel naar formeel overleg? Wat zijn de valkuilen, wat de opportuniteiten?

VOV-Beurs & Internationaal VOV-Congres

De VOV-Beurs is dé dag voor alle professionals, actief in opleiding & ontwikkeling, vorming en HRM, om kennis te maken met de opleidingsmarkt én naar hartenlust te netwerken. Dit jaar vindt tijdens de 18de editie ook het eerste internationale VOV-Congres plaats met drie top-keynotes.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen