HR Square Conference 2018: HRM = Human Risk Management

Achter alles wat fout kan gaan in een organisatie, zit menselijk gedrag. Achter alles wat goed gaat trouwens ook. Maar laten we onze focus deze keer richten op het eerste, vaak onderbelichte punt. Hoe gereguleerd, geautomatiseerd of ‘getechnologiseerd’ het werk ook is, het menselijk kapitaal is (en wordt steeds meer) bepalend voor het slagen of mislukken van het bedrijfsbeleid, voor de resultaten. Daarom is het opmerkelijk dat er zo weinig aandacht gaat naar menselijke risico’s of risico’s van menselijk gedrag.

VOCAP-activiteit: Zelfdeterminatie en autonome motivatie als basis voor een optimaal HRM

Hoe motiveer je uw medewerkers best? Zijn alle soorten motivatie even goed? De kwantiteit en kwaliteit van motivatie zijn twee aparte zaken. Het is niet alleen belangrijk te weten hoeveel, maar ook welk type motivatie iemand heeft: terwijl de ene werknemer zijn best doet om te voldoen aan de hoge verwachtingen van zijn chef, is de andere sterk gemotiveerd omdat hij gepassioneerd is door zijn werk. Dit inzicht komt uit de ‘Zelf-Determinatie theorie’ die ontwikkeld werd door Deci & Ryan. Deze stelt dat ‘meer’ motivatie niet noodzakelijk tot betere uitkomsten leidt als de motivatie van een lage kwaliteit is, dit wil zeggen als de motivatie eerder ‘gecontroleerd’ in plaats van ‘autonoom’ is.

VDAB-bijblijfsessies: HR-topics voor werkgevers (mei 2018)

Wil je graag op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen op het vlak van HR? Kom naar de VDAB-blijblijfsessies over HR-topics! VDAB organiseert deze infosessies in samenwerking met sociale secretariaten, sectorfondsen en werkgeversorganisaties.

Securex HR Advisory Board: Work addiction versus work engagement

Op dinsdag 5 juni nodigt Securex u graag uit op de HR Advisory Board, met als centrale gast, prof. Dr. Wilmar Schaufeli (www.wilmarschaufeli.nl). Van zijn hand verschenen ruim vierhonderd wetenschappelijke publicaties over werkstress, burn-out, bevlogenheid, werkverslaving, motivatie en ziekteverzuim. Daarmee is hij wereldwijd een van de meest geciteerde wetenschappers op zijn terrein.

VOV Pitstop XL: Brainpower = Superpower?

Better Minds at Work en VOV slaan de handen in elkaar om van deze pitstop XL een ervaring vol waardevolle brainfood te maken! Je brein futureproof maken, Digital Detox, verbanden tussen het brein en feedback, breinleren, ... het komt allemaal aan bod. Afsluiten doen we met Andy Habermacher, Brain Leader on neuroscience in Business!

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen