< Terug naar overzicht

Preventie en re-integratie: Handel voor het te laat is

In elke onderneming zou het re-integratiebeleid een essentieel onderdeel moeten vormen van het welzijnsbeleid. Wacht niet af tot de problemen zich stellen en handel proactief. Een bijdrage van Pascale Van houte, Expert Well-Being/Reintegration bij RiseSmart.

Een degelijk re-integratiebeleid start op het niveau van de organisatie. Het gaat om collectieve afspraken om re-integratietrajecten proactief, consequent en doelgericht aan te pakken. Maak als organisatie daarom duidelijke afspraken over bijvoorbeeld het contact tijdens ziekte, aangepast werk, taken en verantwoordelijkheden van de directe leidinggevende, en samenwerking met partners zoals de interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Ten tweede vereist dit beleid ook individuele ondersteuning die case per case wordt bekeken. Een werkhervattingsbeleid vertaalt de algemene afspraken naar het individuele re-integratietraject: wie doet wat, waar, wanneer en met welk doel? De ontwikkeling van zo’n plan is een dynamisch proces. Betrek daarom best de werknemer, direct leidinggevende, personeelsdienst, arbeidsgeneesheer en eventueel de behandelende arts en adviserend geneesheer. Vooral de direct leidinggevende en de collega’s spelen een cruciale rol, aangezien zij het dichtst bij de werknemer staan. Zij kennen de werknemer en weten vaak waar mogelijke problemen zich situeren.

Externe begeleiding voor getroffen medewerker …

We geloven dat bedrijven hun medewerkers best externe begeleiding aanbieden. Gemiddeld gaat het om zeven sessies met een coach/expert in re-integratie: drie sessies voor de opstart en drie erna met nadien een ‘Preventing Burn-out Test (PBT) Premium’-vragenlijst in te vullen door de medewerker na 12 weken werken. De laatste sessie met de coach dient om het actieplan te overlopen.
Tijdens deze sessies kijkt men terug naar de situatie voor de langdurige afwezigheid: wat waren de valkuilen en welke acties zijn reeds privé ondernomen? Het is essentieel daar voldoende aandacht aan te geven. Ook polst de coach naar de nieuwe energiegevers in het privéleven om er steeds op terug te kunnen vallen. Antwoord vinden op deze drie cruciale vragen maakt deel uit van de sessies om zelfinzicht te verwerven: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?

… en manager

Niet alleen de getroffen medewerker heeft baat bij externe begeleiding, ook managers kunnen zo heel wat broodnodige kennis opdoen. Zo hebben ze vaak nood aan wat extra advies wanneer een langdurig afwezige medewerker het signaal geeft om terug te komen. Veel HR-managers weten bovendien niet hoe je begint aan het opstellen van een re-integratiebeleid, laat staan hoe je op de juiste manier re-integreert. Daarom geven wij eendaagse workshops aan HR-managers en preventieadviseurs om theorie en praktijk te delen, met de focus op kennisdeling door ‘peers’. Twaalf weken later volgt een intervisie door peercoaching.

Focus op stressoren

Medewerkers hebben vaak onvoldoende inzicht welke hun stress- en welzijnsindicatoren precies zijn. Daar kan de ‘PBT Premium’ (een tool gecommercialiseerd door Bright Link, een spin-off van de UCL) helpen. Deze volledige/holistische vragenlijst, op basis van een multifactorieel model ontwikkeld door de UCL, onderzoekt alle standaard risicofactoren (professioneel, transport, ICT, persoonlijke harmonie en balans) en levert meteen een digitale individuele rapportering. Deze vragenlijst brengt de coach in staat om de medewerker gericht te begeleiden naar een evenwicht.
Voor bedrijven is er de PBT Enterprise om uit te zoeken wat de belangrijkste risicofactoren zijn voor chronische stress en burn-out in de organisatie of afdeling. Enkel op deze manier kunnen onze consultants gerichte, concrete acties opzetten om een succesvol preventiebeleid op te zetten, het absenteïsme terug te dringen en het welzijn op een hoger peil te tillen. Wacht dus niet tot het te laat is en gebruik deze tools wanneer uw medewerkers nog voldoende energie hebben om iets te veranderen aan hun professioneel of privéleven.

■ De auteur, Pascale Van houte, is Expert Well-Being/Reintegration bij RiseSmart. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen