< Terug naar overzicht

Hoe werk maken van een verzuimbeleid? “Veel bedrijven pakken verzuim pas aan als het te laat is”

Het ontbreekt opvallend veel bedrijven aan een sluitende verzuimaanpak. En dat terwijl de verzuimkosten kunnen oplopen tot 2,6 procent van de totale loonkosten. Absenteïsme terugdringen is nochtans voor elke organisatie binnen handbereik.

Verzuim werkt verstorend. De planning komt onder druk te staan, collega’s moeten bijbenen om het werk rond te krijgen of een vervanger moet worden gezocht. Bovendien kijken werkgevers aan tegen aanzienlijke directe kosten (bijvoorbeeld het gewaarborgd loon, verzekeringen en RSZ) én indirecte kosten (onder andere de niet geringe kosten voor vervangingen, overuren en productie- of kwaliteitsverlies).

Verzuim vermijden door preventie

Maar kan er ook iets aan gedaan worden? Door preventief op te treden, oefenen werkgevers alvast een positieve invloed uit op verzuim. Een externe dienst helpt organisaties om het probleem tijdig én bij de wortel aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld door hun wettelijke preventiebudget heel gericht in te zetten.

Van inzicht naar actie

Een gerichte aanpak begint bij inzicht in verzuim. Ondernemingen nemen het best hun specifieke verzuimproblematiek onder de loep op basis van alle beschikbare gegevens. In combinatie met een verzuimaudit en het bestaande beleid levert dat waardevolle inzichten op – de basis voor een plan van aanpak.

Gedragsverandering in de praktijk

Zo’n plan van aanpak bestaat op zijn minst uit een uitgewerkt verzuimbeleid, inclusief missie, visie en protocol. Het vormt de kapstok voor alle acties en wijst eveneens aan waarover regelmatig intern gecommuniceerd moet worden. Een bedrijf dat nooit verzuim ter sprake brengt, zet de deur open naar een lagere verzuimdrempel.
Analyses en procedures alleen riskeren dode letter te blijven. En zonder bewustmaking geen gedragsverandering. Opleiding en begeleiding zijn de smeerolie van elke verzuimaanpak. Ze wapenen leidinggevenden bijvoorbeeld om verzuimgesprekken aan te gaan.

Online-tools

Met een schaalbare aanpak kan élke onderneming doeltreffend verzuim bestrijden. Om bedrijven inzicht te geven in hun verzuimkosten of tekortkomingen, bieden we twee laagdrempelige online-tools aan: de Verzuimcalculator en het Verzuimkompas. Ze zijn een opstap om preventie aan te wenden als wapen in de strijd tegen verzuim.


■ De auteur, Gretel Schrijvers, is algemeen directeur van Mensura EDPB. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen