< Terug naar overzicht

Gezondheid op het werk: Stuwt digitale springplank gezondheidstoezicht naar meer efficiëntie?

Medewerkers met specifieke beroepsrisico’s kloppen om de zoveel tijd aan bij de arbeidsgeneesheer voor gezondheidstoezicht. De zinvolheid van deze wettelijke verplichting trekt niemand in twijfel. Maar verloopt dat medisch contact in zijn huidige vorm nog optimaal? Arbeidsgeneesheren én bedrijven die bereid zijn het digitale tijdperk in te stappen, kunnen daar enkel bij winnen. Hoe?

De bedoeling van het medisch toezicht is op tijd noemenswaardige klachten op te sporen die een invloed kunnen hebben op de job. Tot op vandaag ondergaat iedereen die een bepaalde functie uitoefent dezelfde onderzoeken. De overgrote meerderheid van de onderzochte werknemers doorloopt nochtans probleemloos deze screening. Het wettelijk gezondheidstoezicht bestaat met andere woorden grotendeels uit case-finding.

Gericht een specialist inzetten

Gespecialiseerde kennis zoals arbeidsgeneeskunde is echter schaars en duur. Het komt er dus op aan die zo gericht mogelijk in te zetten en om tegelijkertijd maximaal toegevoegde waarde te bieden voor werkgever en werknemer. De vraag luidt of we dat momenteel doen.
Het digitale tijdperk maakt een getrapte aanpak mogelijk. Via online-tools kan er voor bepaalde werkposten een onderscheid worden gemaakt tussen werknemers zonder arbeidsgerelateerde klachten en medewerkers die de volle aandacht van de arts verdienen. Daar hebben alle partijen – werknemer, werkgever en arbeidsgeneesheer – bij te winnen.

Hedendaagse bedrijfsnoden

Laten we beginnen met de werknemer. Voor het gros van voornoemde cases volstaat het om via smartphone of pc een vragenlijst in te vullen. Een verpleegkundige selecteert op basis van de vragenlijsten welke onderzoeken verdere opvolging nodig hebben. Daarbij zijn drie scenario’s mogelijk. Ofwel volgt er een telefonisch contact door de verpleegkundige zelf, ofwel door de arbeidsgeneesheer. In een minderheid van de gevallen is een echt fysiek onderzoek door de arts nodig, om tot een goede beoordeling te komen. Door middelen juist aan te wenden, krijgen de mensen die het nodig hebben dus meer aandacht.
Deze evolutie is ook noodzakelijk om mee te denken met de hedendaagse bedrijfsnoden. Online-schifting is minder ingrijpend voor de werkorganisatie. Wie tiptop in orde is, kan met een minimale werkonderbreking geschikt worden verklaard. Bovendien laat online-beoordeling in principe toe om een andere prijssetting te hanteren. Een denkpiste kan zijn om voor bedrijven die werken met preventie-eenheden te werken met een package voor het hele bedrijf, waardoor het budget beter te voorspellen en te beheren valt.

Meer ingezet in het werkveld

Maar ook voor de arbeidsgeneesheer kan deels gedigitaliseerd gezondheidsonderzoek een voordelige manier van werken zijn. Hij wordt volop ingezet op zijn kennis en kan dus meer tijd besteden aan medewerkers die echt hulp nodig hebben. Tegelijkertijd is hij in het werkveld aanwezig, weg uit de kabinetten, om toegevoegde waarde op de vloer te bieden vanuit zijn specialistische kennis. Minder routine dus en meer uitdagende vragen. Ten slotte kan zo de hoge werkdruk ook wat zakken.
De arbeidsgeneesheer hoeft in dit scenario allerminst voor zijn job te vrezen: zijn unieke profiel wordt optimaler en veelzijdiger ingezet, met meer toegevoegde waarde.

Proefprojecten opgestart

Intussen hebben we bij Mensura de eerste proefprojecten opgezet. Dat doen we in de eerste plaats bij een groep ‘digital natives’, de jobstudenten. Is de evaluatie positief, dan volgt er vrij snel een ruimere toepassing. Steeds met een betere service en het nog gerichter inzetten van middelen voor ogen.
Efficiënter in organisatie, nog gerichter inzetten van middelen, goedkoper voor de werkgever en een betere zorg voor de werknemer die het nodig heeft: een winscenario over de hele lijn. De keuze om dat pad in te slaan, lijkt me dan ook evident. Bovendien: de digitale omwenteling valt simpelweg niet tegen te houden. Andere sectoren die het al meemaakten, kunnen erover getuigen.


■ De auteur, Gretel Schrijvers, is algemeen directeur van Mensura EDPB. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen