< Terug naar overzicht

Engagement anno 2017: Hoe werknemers engageren in een snel veranderende sector?

De uitzendbusiness is voortdurend in verandering. De focus, missie en visie van een organisatie als Synergie moeten dan ook geregeld bijgestuurd worden. Daarin creëren we bewust geen top-down-, noch een bottom-up-verhaal. Het is een wisselwerking tussen medewerkers, generaties en Synergie-kantoren. Dé vraag: hoe kunnen we onze medewerkers warm maken voor een engagement dat verder gaat dan targets en cijfers? Een vraag die ongetwijfeld niet alleen ons beroert…

Het is belangrijk dat de missie en visie leeft in het bedrijf en bij elke werknemer. In een snel veranderende sector is dat zeker geen evidentie. Bij Synergie werken we rond drie pijlers van engagement: op organisatorisch, persoonlijk én sociaal niveau.

DE MISSIE EN VISIE DOEN LEVEN IN DE HELE ONDERNEMING

Synergie is op 10 jaar tijd van 125 naar 350 medewerkers gegroeid. We willen vooral een organisatie creëren die bestand is tegen de toekomst, maar er niet bang van is. Het was nodig om de richting die we uit wilden voor onszelf duidelijk te maken. Het is geen uitdaging om een visie en missie uit te schrijven en op een creatieve manier te visualiseren. De echte uitdaging schuilt in het laten leven van die missie en visie én die te verweven in het DNA van elke medewerker. We wilden erin slagen om de procescultuur en waardencultuur in elkaar te laten overvloeien.
In veel bedrijven is er discrepantie tussen wat er op papier staat en wat er gerealiseerd wordt. Een identiteit beantwoordt niet enkel de vraag ‘wie zijn we?’, maar ook ‘wat kunnen we en willen we?’. Daarbij focussen we al te vaak op externe partijen, maar de belangrijkste partij – onze interne medewerkers – verliezen we soms uit het oog. En het zijn net zij die de identiteit van de organisatie uitdragen.

SYNERGIE TUSSEN ENGAGEMENT EN EMPOWERMENT

Bij Synergie gaan engagement en empowerment hand in hand. We weten dat er veel druk op de ketel staat en dat we voortdurend tegen deadlines aan werken. We gaan dan ook actief op zoek naar het evenwicht tussen engageren en presteren. Cijfers en targets moeten gehaald worden, dat is nodig om een organisatie te laten groeien. Maar de medewerkers zijn de motor van elk bedrijf en zonder hun dagelijks engagement kunnen successen niet behaald en gedeeld worden.

Engagement en empowerment zijn gebaseerd op vertrouwen en integriteit, op een toewijding die zowel van de organisatie als van de werknemers komt. Het zijn de drijfveren voor prestaties, productiviteit én voor het welzijn op de werkvloer. Een open mindset waarin groei, samenwerking en opleiding centraal staan, is daarin essentieel.

PARTNERSHIPS OP EEN GROTER MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

Voor ons gaat engagement verder dan dat onze werknemers elke dag met plezier naar het werk gaan en zin hebben om de uitdagingen van die dag aan te pakken. Als HR-bedrijf werken we op een breder maatschappelijk draagvlak en hebben we een verantwoordelijkheid op sociaal niveau. Vanuit die optiek ging Synergie vorig jaar een partnership aan met streetwiZe – Mobile schools.
StreetwiZe is een organisatie die aan talent-development doet en daarbij zijn straatjongeren hun grootste inspiratie. Hun model is gebaseerd op vier ‘streetskills’. Elke workshop legt het accent op een van die skills: positieve focus, wendbaarheid en veerkracht, proactieve creativiteit en competitieve coöperatie. Synergie wil die vier skills volledig inbouwen in de bedrijfscultuur. We hebben ons evaluatie- en functioneringssysteem erop aangepast en we spreken onze mensen aan op hun ‘streetskills’.
Maar de samenwerking met streetwiZe gaat verder dan de workshops. Eind 2016 lanceerden we de ‘stappenchallenge’. Elke medewerker kreeg een stappenteller en alle stappen van het bedrijf worden samengeteld op een online-dashboard. Wanneer een bepaald doel behaald wordt, draagt Synergie een steentje bij aan de opstart van een nieuwe mobiele school. Op die manier verlagen we de drempel naar het sociaal engagement én stimuleren we het persoonlijk engagement bij onze medewerkers. We motiveren hen om meer te bewegen en vooral om samen te bewegen. Het hoeft niet gezegd te worden dat een gezonde medewerker een gelukkige medewerker is.


De auteur, Jan Verbeke, is CEO van Synergie. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen