< Terug naar overzicht

De toekomst van veiligheid op het werk: een kwestie van gedeeld engagement en coördinatie

Zoals ook onze maatschappij in snel tempo evolueert, zo veranderen de uitdagingen over de veiligheid op het werk continu. De veiligheidsrisico’s van vandaag zijn steeds vaker gelinkt aan psychosociale factoren – een problematiek die ondernemingen en externe diensten enkel het hoofd kunnen bieden met een gedeeld engagement en een optimale samenwerking.

Anno 2017 blijft een kwalitatieve aanpak van de veiligheid op het werk één van de grote uitdagingen. Op het vlak van fysieke veiligheid zijn er mooie stappen voorwaarts gezet – denk maar aan inspanningen in de industriesector om de veiligheid van machines en werkposten te verbeteren – maar er is nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld wat betreft mobiliteit en wegwerkongevallen.
Tegelijk is er op het vlak van preventie, bescherming en veiligheid op de werkvloer meer nood aan oplossingen voor gedrags- en attitudeproblemen van medewerkers. Twee factoren hebben immers een negatieve invloed op hun manier van handelen. Zo is er een instroom van minder opgeleide werkkrachten, die bovendien vaak een andere veiligheidscultuur kennen. Daarnaast zijn er de stijgende werkdruk en productiviteitseisen.

PSYCHOSOCIALE BELASTING AANPAKKEN

Die problematiek kadert binnen een ruimere maatschappelijke evolutie. De druk neemt toe: alles moet sneller, beter en bovendien via de nieuwste technologie. Medewerkers hebben nu misschien wel flexibele werkuren, maar dat resulteert over het algemeen in langere werkdagen. Deze aangroeiende psychosociale belasting heeft op zijn beurt een niet te onderschatten impact, met gedrags- en attitudeproblemen én ziekteverzuim als gevolg.
De aanpak en preventie daarvan moeten medewerkers in de toekomst nog beter beschermen, vooral dan tegen psychosociale gevolgen zoals burn-out. Met de juiste focus – meer aandacht voor psychosociaal welzijn en een gezonde werkdruk – blijven werknemers langer gemotiveerd en productief aan het werk, zonder uitval.

ENGAGEMENT EN SAMENWERKING

Een continue en homogene daling van vermijdbaar verzuim is alleen mogelijk via een gedeeld engagement door werkgevers, werknemers en overheid. Belangrijk is dan ook dat medewerkers bijvoorbeeld nauw betrokken worden bij het beleid via duidelijke communicatie (onder andere over de wederzijdse verwachtingen tussen werkgever en werknemer), een zekere graad van autonomie en regelruimte én tegelijkertijd voldoende ondersteuning, zowel vanuit de hiërarchie als door collega’s.
Om de onderlinge coördinatie tussen alle betrokkenen verder te optimaliseren, kunnen de betrokken partijen ervoor zorgen dat zij elkaar goed kennen (bijvoorbeeld werkgevers en de geestelijke gezondheidszorg). Wat dan de volgende stappen zijn? De informatie-uitwisseling optimaliseren en werken aan de vereiste gedragswijziging van werknemers, hoofdzakelijk door een cultuur van risicopreventie te stimuleren en (nieuwe) oplossingen te vinden voor de toenemende psychosociale belasting.


■ De auteur, Gretel Schrijvers, is algemeen directeur van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Ze schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen