< Terug naar overzicht

Contracten van onbepaalde duur voor uitzendkrachten: Gemiste kans om uitzendkrachten een effectief statuut (en dus zekerheid) te geven

Na de weigering van de vakbonden om zelfs nog maar te onderhandelen over contracten van onbepaalde duur in de uitzendsector, lijkt een oplossing verder weg dan ooit. Een gemiste kans.

Nadat Federgon, de sectorfederatie van de HR-dienstenbedrijven, op een weigering van de vakbonden stuitte om te onderhandelen, hopen de werkgevers dat federaal minister van Werk Kris Peeters de thematiek naar zich toetrekt. De mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur aan te bieden aan uitzendkrachten door het uitzendkantoor, werd door de minister opgenomen in de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk. Voorwaarde was dat de sociale partners het onderling eens raakten. In onder meer Frankrijk, Duitsland en Nederland kan uitzendarbeid van onbepaalde duur immers al langer.

Synergie weet dan ook van de ervaringen in Frankrijk dat dit in de praktijk goed werkt: bij onze zuiderburen kunnen we reeds 1000 uitzendkrachten een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aanbieden. Het is een gemiste kans om uitzendkrachten een effectief statuut én zekerheid te geven, zodat ook zij bijvoorbeeld een lening kunnen aanvragen. Het zou een belangrijke stap geweest zijn in de gelijke behandeling van werknemers (wat Europa trouwens voorschrijft).

Flexicurity

Het nieuwe statuut zou dus flexicurity bieden: flexibiliteit voor de werkgevers en zekerheid voor de werknemers. Dat model is al enkele jaren een belangrijke trend in het bedrijfsleven. Dit beleid, gebaseerd op de Europese richtlijn betreffende de gelijke behandeling van uitzendkrachten en werknemers, streeft naar een modernisering van het arbeidsrecht in alle lidstaten, om een nieuw elan en groei in Europa te creëren.

Het doel zou drieledig zijn:

Klanten: met een dergelijke overeenkomst kunnen bedrijven een flexibel en kwalitatief personeelsbestand koppelen aan een beperking van de juridische risico’s en tegelijk een beroep doen op de expertise van uitzendbedrijven voor het zoeken naar én aanwerven van uitzendkrachten.

Kandidaten: voor de uitzendkracht is het een garantie op een maandelijks minimumloon. Het contract staat voor grotere werkzekerheid en meer stabiliteit en vergemakkelijkt ook bijvoorbeeld de toegang tot krediet en huisvesting.

Voor het uitzendkantoor: loyaliteit van onze beste kandidaten, gekoppeld aan een grotere werkzekerheid.

Europees lappendeken

Doordat alle lidstaten zeer uiteenlopende arbeidswetgevingen hebben, past elk land het concept momenteel toe op zijn manier. In Duitsland en Oostenrijk zijn uitzendkantoren de belichaming van het concept, omdat alle uitzendkrachten er vaste contracten hebben.
In Frankrijk streeft de in 2014 opgestarte sociale dialoog naar een behoud van de uitzendkrachten, maar dan wel met loopbaanzekerheid. De uitzendkrachten worden in feite aangeworven door het uitzendkantoor en werken afwisselend voor verschillende klanten/werkgevers. In periodes zonder werk, ‘intermissies’ genoemd, kunnen de uitzendkrachten met een langlopend contract betaald verlof krijgen, een opleiding volgen, … Net zoals een ‘gewone’ werknemer die in ‘vaste’ dienst is.

■ De auteur, Jan Verbeke, is Directeur Benelux bij Synergie. Hij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen