< Terug naar overzicht

Best practices in continuous employee listening: Beter beleid dankzij de stem van de medewerker

Organisaties zetten, nadat ze eerder meer klantgericht zijn geworden, nu ook de stap naar meer medewerkersgerichtheid. Die employee orientation uit zich onder meer in een hele waaier om de stem van de werknemer luider te laten klinken.

Om goede producten en diensten te ontwikkelen, is het belangrijk naar de klant te luisteren. Dat geldt voor de interne klant – de medewerker – net zozeer als voor de externe klant. Uit de onderzoeken van Top Employers Institute blijkt duidelijk dat meer en meer bedrijven dat hebben begrepen: zij betrekken hun medewerkers nauwer bij beslissingen en bevragen hen regelmatiger. Zo verhoogt de tevredenheid van medewerkers over het HR-aanbod, stijgt hun betrokkenheid en motivatie, én optimaliseert de organisatie de interne werking.

Frequente bevragingen

Bedrijven hanteren verschillende manieren om de stem van de medewerker te laten horen. Zo zien we dat, naast het klassieke (jaarlijkse) tevredenheidsonderzoek, nu reeds 38 procent van de Top Employers systematisch inzetten op pulse-surveys. Organisaties zetten deze korte, frequente bevragingen over het algemeen in om een kleinere groep medewerkers te bevragen over specifieke thema’s of problemen. Dergelijke pulse-surveys laten toe om verschillende aspecten van het HR-aanbod verder te optimaliseren.

Om de vinger aan de pols te houden over de algemene sfeer en tevredenheid, gebruiken sommige Top Employers ook mood-barometers. Net als de pulse-survey gaat het om een kort en gericht onderzoek, al dient het vooral om de betrokkenheidsniveaus van medewerkers op te volgen. Zo kan HR bijna realtime (veranderingen in) betrokkenheid of tevredenheid detecteren en zo nodig actieplannen bijsturen of bijkomende acties nemen.

Feedback en suggesties

Naast de frequente bevragingen van medewerkers, zet 64 procent van de Belgische Top Employers in op focusgroepen. Deze kleine groepen medewerkers, die zijn samengebracht om feedback te geven over een specifiek onderwerp, helpen bedrijven om meer te weten te komen over de perceptie van hun medewerkers omtrent aspecten van het HR-beleid.

Ondernemingen bieden medewerkers daarnaast de mogelijkheid om rechtstreeks met de bedrijfstop te praten. Dat kan via een ‘ontbijt met de CEO’, maar net zo goed tijdens een chatsessie met een boardmember, of een Q&A-sessie met de HR-manager. Wat de precieze vorm ook is, dergelijke (al dan niet virtuele) samenkomsten zorgen ervoor dat het hoger management weet wat er leeft in de organisatie op het vlak van HR, bedrijfsstrategie, missie en visie, bepaalde lopende projecten,...

Vandaag, nu talent alsmaar schaarser wordt, telt niet alleen de stem van de medewerker, maar ook die van de sollicitanten. Bedrijven vragen feedback aan hen in een gesprek of survey met als doel de candidate experience te verhogen. Aan de andere uiterste zijde van de employee journey is het exitgesprek een vorm van in gesprek gaan met de medewerker die een rijke bron aan informatie is.

Meer dan informeel

Continuous employee listening gaat een stap verder dan informeel contact in de wandelgangen of aan de koffieautomaat. Dat blijft belangrijk, maar is vandaag onvoldoende om er een beleid op te kunnen bouwen. Immers, wie informeel zijn oor te luisteren legt op de werkvloer, hoort vooral de luidste roepers, de extraverte, zelfverzekerde medewerkers. Het is pas door te formaliseren en álle medewerkers de kans te geven hun mening te delen via een pulse-survey of tijdens een focusgroep, dat organisaties werkelijk employee oriented kunnen worden.

De auteur, Steven Van Raemdonck, is Country Manager bij Top Employers België. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen