Loonkosten: Waarom de Waalse premies ook interessant zijn voor Vlaamse werkgevers (Iris De Smedt en Alexandra Lambrechts, Fiabilis)

Na de regionalisering van de federale tewerkstellingsmaatregelen voor doelgroepen verdwijnen enkele interessante kortingen. In de plaats komen kortingen en premies die verschillen per gewest. Wie het verstandig speelt, kan op die manier tweemaal steun ontvangen voor één aanwerving.

Vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid. Een nieuwe golf van controles komt eraan, bent u klaar? (Iris De Smedt en Alexandra Lambrechts, Fiabilis Consulting Group)

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid wordt steeds belangrijker. Deze is sinds 1 januari 2016 fors gestegen, maar is wel afhankelijk van een aantal welbepaalde voorwaarden. Zeker nu er een nieuwe golf van controles zit aan te komen, is het belangrijker dan ooit te kunnen bewijzen dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

De toekomst van werk. ‘New employment’: hype of trend?

In de VS, maar ook in tal van Europese landen neemt het aantal freelancers toe. Het aantal mensen dat bewust kiest voor een deeltijdse baan stijgt eveneens, net zoals mensen die verschillende jobs combineren. Mensen zijn meer gemotiveerd door ‘purpose’ dan door de noodzaak aan inkomen. Gaat het om een hype of een trend? Zijn het louter woorden of verschuift er werkelijk iets op de (Belgische) arbeidsmarkt? Blabla of ook boemboem?

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen