Mobiliteitsbudget eindelijk goedgekeurd: Alles over het mobiliteitsbudget in 6 vragen én antwoorden

Tijdens de vakantieperiode heeft de regering het wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget goedgekeurd. Hierdoor zullen werknemers voor het woon-werkverkeer vlot gebruik kunnen maken van verschillende vervoersmiddelen in combinatie met een (ecologischere) bedrijfswagen. Werkgevers zullen het mobiliteitsbudget kunnen aanwenden binnen hun mobiliteitsbeleid om de verkeersknoop te helpen ontwarren.

Van diversiteit naar inclusie: De ‘schone schijn’ van gender-diversiteit in bedrijven

De voorbije jaren kwam het thema diversiteit op heel wat corporate agenda’s, wat we ten zeerste toejuichen. Diversiteit draait immers over het vermogen om vanuit verschillende invalshoeken naar de realiteit te kijken en zo tot een krachtiger probleemoplossend vermogen en een betere besluitvoering te komen. Alleen, her en der lijkt er ook wel wat ‘schone schijn’ op te doemen… Een bijdrage van Magaly De Smet, founding partner en ICF certified coach MCC bij Coaching The Shift.

Leadership: Leiders hebben ondersteuning nodig

Op een duurzame wijze leidinggeven aan een team zodat de vooropgestelde resultaten worden behaald, is vaak een uitdaging. HR heeft hierbij een belangrijke rol in het ondersteunen van leidinggevenden. Het is verleidelijk, maar niet duurzaam, om gewoon mee te lopen met de nieuwste leiderschapshypes. Een bijdrage van Patrick Bouts, Talent Strategist, Executive Coach & Leadership Mentor, bij Quintessence.

Interne mobiliteit: Succesvol intern rekruteren in de strijd om talent

Door de kwantitatieve én kwalitatieve ‘mismatch’ op de Belgische arbeidsmarkt steeg het aantal vacatures naar ongekende hoogtes. De ‘New War for Talent’ vergt een nieuwe aanpak. Interne mobiliteit neemt daar een belangrijke plaats in. Een bijdrage van Frank Vander Sijpe, Director HR Research en Karolien Schoenaerts, Business Unit Manager In- en Outplacement, bij Securex.

HR-manager… Vergeet ook uw eigen loopbaan niet

Het doel van ‘talent mobility’ is medewerkers meekrijgen in de nieuwe manier van loopbaandenken om hun loopbaan zelf in handen te nemen. Als HR-manager is het even belangrijk om ook je eigen loopbaan in handen te nemen. En die zelfzorg verwaarlozen HR-professionals wel al eens. Een bijdrage van Pascaline De Smedt, Managing Consultant Expert bij Ascento.

‘A hell of a job’? - Accuraat selecteren: ervaring vereist

De arbeidsmarkt staat onder druk, stevig onder druk. We spreken al jaren over de ‘oorlog om talent’, maar de omslag vindt nu effectief plaats. De uitstroom van medewerkers is vanaf 2018 groter dan de instroom. Leg daar de hoogconjunctuur bovenop en stel vast dat de werkloosheidsgraad in België historisch laag is (in sommige regio’s zelfs vrijwel nihil), dan weet je dat rekrutering en selectie ‘a hell of a job’ geworden is. Rekruteren en selecteren is dan ook in volle transformatie, en elke transformatie geeft chaos en onzekerheid.

Nieuw onderzoek: Absenteïsmecultuur dreigt ook voor kmo’s

Ondanks een minder sterke stijging van het absenteïsme in 2017, waren meer werknemers langer dan een jaar ziek. Vooral de middellange afwezigheden (1 maand tot 1 jaar) stegen sterker. In bedrijven tot 1000 werknemers was op een gemiddelde dag 7 procent afwezig door ziekte of privéongeval. Ook kmo’s krijgen met steeds meer lange afwezigheden te maken. Een bijdrage van Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen