Werknemers overschatten inkomen na ziekte of ongeval

Twee op de drie werknemers overschatten de wettelijke uitkeringen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Al zijn werknemers zich wel bewust van het risico op arbeidsongeschiktheid en dat de wettelijke uitkeringen hun huidige levensstandaard zou bedreigen. Het merendeel zou dan ook graag zien dat hun werkgever voorziet in een verzekering gewaarborgd inkomen.

Liegrecht versus spreekplicht: mag een sollicitant ongebreideld liegen tijdens het sollicitatieproces?

Een sollicitant verzweeg tijdens het sollicitatieproces dat hij langdurig arbeidsongeschikt was wegens een burn-out. Bovendien liet hij aan de potentiële toekomstige werkgever uitschijnen dat hij nog actief aan het werk was. Zo liet hij gedurende de sollicitatieprocedure bepaalde besprekingen verplaatsen “omdat hij in vergadering was” of “onderweg was naar een klant”. Het Arbeidshof oordeelde dat er sprake was van bedrog en dwaling en verklaarde de arbeidsovereenkomst nietig.

‘Bullshit Jobs’

Jobs! Jobs! Jobs! De mantra van premier Michel, de werkgevers en de vakbonden (al heeft die voor elk van hen een andere invulling) wordt stevig onderuitgehaald in ‘Bullshit Jobs’, dat focust op onzinjobs en ervoor pleit deze te elimineren. Hoezo?

Welke risico’s brengt werken in de digitale toekomst met zich mee?

De digitalisering en de opkomst van nieuwe technologieën beïnvloeden de aard van banen en taken, de sectoren en branches waarin mensen zullen werken en zelfs de manier waarop zij werk zullen ervaren. Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) blikt in een nieuwe studie vooruit op de te verwachten veiligheid- en gezondheidsrisico’s.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Voorgestelde wijzigingen inzake arbeidsmigratie naar het Vlaams Gewest

In de vorige bijdrage bespraken we in deze rubriek de nieuwe ‘single permit’, die er op neerkomt dat in het kader van een enkele procedure een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning wordt afgegeven voor derdelanders die in België werkzaam zijn. Daarnaast wil de Vlaamse regering ook de ‘inhoudelijke’ regels inzake arbeidsmigratie naar het Vlaams Gewest grondig aanpassen.