Ontslagmotivatie per e-mail? Pas op voor de boete.

Het Arbeidshof van Brussel oordeelde dat de forfaitaire burgerlijke boete van twee weken loon in het kader van cao 109 verschuldigd is als de ontslagmotivering - hoewel tijdig - werd verstuurd per e-mail, ook al erkent de werknemer kennis te hebben genomen van deze motivering.

De opmars van de eenzame hartenbureaus

Eenzaamheid op het werk is een hot thema in de VS en dus wordt het dat over afzienbare tijd ook bij ons. Vooral de jongsten onder de werknemers zouden eraan lijden. Meer erover lezen we bij de Society for Human Resource Management (SHRM), de beroepsorganisatie met ruim 300.000 leden en 400 werknemers.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen