HR Square Seminarie. Werkplekleren: hét instrument voor instroom en retentie?

U zoekt nog steeds naar witte raven op een krappe arbeidsmarkt? Of u bent dat stadium al voorbij en beperkt zich tot één doorslaggevend aanwervingscriterium: attitude? De mismatch tussen de competenties die bedrijven van werknemers verwachten en de competenties die bij sollicitanten aanwezig zijn, is reëel en opvallend. U rest eigenlijk geen andere keuze dan uw werknemers zelf op te leiden. Die praktijk is ingeburgerd in Duitsland en Nederland, maar wat kan er bij ons?

Waarom luisteren managers niet naar medewerkers?

Heel vaak wordt de schuld in de schoenen van managers geschoven als ze er niet in slagen ‘voice’ te stimuleren bij medewerkers. Hun ego of angst voor verandering zou hen tegenhouden ‘voice’ te stimuleren. Onterecht, zo toont nieuw onderzoek. Het ligt aan de organisatiecontext. Gebrek aan autonomie en een enge focus op het behalen van resultaten op korte termijn ontmoedigen managers.

Is ontslag om dringende reden nog tijdig wanneer men enkele dagen de vertaling afwacht van de relevante documenten?

Een werkgever kan een werknemer om dringende reden ontslaan voor feiten die hoogstens drie werkdagen aan hem bekend zijn. Voor het startpunt van deze driedagentermijn wordt er gekeken naar het ogenblik waarop de persoon die bevoegd is om over het ontslag te beslissen voldoende zekerheid heeft over de werkelijkheid van de feiten. Het Arbeidshof van Gent heeft deze principes bevestigd en toegepast op een concrete situatie waarbij anderstalige bestuurders van een vennootschap de vertaling hebben afgewacht van verschillende e-mails die enkel in het Nederlands werden uitgewisseld.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Werkdruk, maar vooral managementstijl van leidinggevende bezorgt Britse werknemers stress

Niet alleen Belgische werknemers gaan gebukt onder stress, ook hun Britse collega’s blijven steeds vaker thuis omwille van psychische klachten en stress. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Britse beroepsvereniging voor HR en ontwikkeling CIPD. Bijna een op de vier Britse bedrijven zag het stressgerelateerd verzuim toenemen het afgelopen jaar. De voornaamste redenen zijn werkdruk en onbekwame managers.

Kort ziekteverzuim met meer dan 14 procent gestegen

Het kortstondig ziekteverzuim is de voorbije vijf jaar met 14,4 procent toegenomen in België. Hierdoor zijn 2,38 procent van alle werkbare uren niet gepresteerd. Kleinere bedrijven hebben de helft minder personeel dat voor een korte periode afwezig is door ziekte dan de grote ondernemingen. Meer dan de helft van de Belgische werknemers was vorig jaar geen enkele dag ziek.