Het ABC van geluk

Tevredenheid met de job heeft, los van het inkomen, een zeer belangrijke impact op het geluksniveau. Gemiddeld een vijfde van ons geluk wordt bepaald door werk. Dat werk een belangrijk aandeel heeft in onze levenstevredenheid, blijkt ook uit het feit dat werkzoekenden en mensen met een langdurige ziekte beduidend lager scoren op het vlak van geluk. “Al is streven naar meer geluk op het werk een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever, werknemer en de maatschappij”, meent gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent).

Een op zes starters ouder dan 50

De 50-plussers bevestigen ook in 2018 dat zij onder de startende zelfstandigen geen uitzondering meer zijn. Liefst 1 op 6 starters zit in die leeftijdscategorie, zo blijkt uit de cijfers van HR-dienstbedrijf Acerta. Zowel mannen als vrouwen kiezen voor de laatste 10 à 15 jaar van hun carrière nog een nieuwe start.

In de rechtbank. Hoe lang kan werknemer wachten om nietigheid van opzegging in te roepen?

Een werkgever beëindigde de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van een werkneemster met een aangetekende brief van woensdag 28 oktober 2015. De opzeggingsbrief vermeldde echter nergens de duur van de opzeggingstermijn. Nochtans bepaalt artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 dat de kennisgeving van de opzegging, op straffe van nietigheid, het begin en de duur van de opzeggingstermijn moet vermelden. Hoe lang kan een werknemer wachten om de nietigheid van de opzegging in te roepen?

Een op zes werkende Vlamingen kampt met burn-outklachten of loopt risico

Ruim 7 procent van de werkende bevolking in Vlaanderen heeft burn-outklachten en nog eens 9 procent zit in de gevarenzone. Dat blijkt uit een meting door de onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven. Via een nieuw ontwikkelde vragenlijst, de ‘Burn-out Assessment Tool’, hebben de onderzoekers het probleem voor het eerst op een betrouwbare manier in kaart kunnen brengen.

Prestatieverloning: mythe of werkelijkheid

Loon naar werk, een slogan die velen rechtvaardig in de oren klinkt. Prestatieverloning of variabele verloning staat heel erg in de kijker. Tegelijk is het evengoed het onderwerp van een vurig debat tussen voorstanders en tegenstanders. Leidt prestatieverloning tot betere prestaties of juist niet? Samen met twee academische experts zoeken we het uit.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Thierry Vermeire is Director Social Affairs bij Comeos

Comeos, de bedrijvenfederatie voor handel en diensten, trok Thierry Vermeire aan als Director Social Affairs. Vermeire kent alvast het huis, als VP HR Operations & Social Affairs van Delhaize Belgium en als gewezen sociaal-juridisch adviseur van Fedis, de voorloper van Comeos.

Ontslag zonder ‘dossier’: kennelijk onredelijk?

Sinds de inwerkingtreding in 2014 van cao 109 betreffende de motivering van het ontslag zijn vorderingen van werknemers tot betaling van een schadevergoeding wegens ‘kennelijk onredelijk ontslag’ schering en inslag. Het wordt voor de werkgever dus steeds belangrijker een goed ontslagdossier op te bouwen. Stel dat de werkgever toch ontslaat zonder dat er (schriftelijk) bewijs voorhanden is van de ontslagreden. Is de zaak dan sowieso verloren?