In de rechtbank. Hoe lang kan werknemer wachten om nietigheid van opzegging in te roepen?

Een werkgever beëindigde de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van een werkneemster met een aangetekende brief van woensdag 28 oktober 2015. De opzeggingsbrief vermeldde echter nergens de duur van de opzeggingstermijn. Nochtans bepaalt artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 dat de kennisgeving van de opzegging, op straffe van nietigheid, het begin en de duur van de opzeggingstermijn moet vermelden. Hoe lang kan een werknemer wachten om de nietigheid van de opzegging in te roepen?

Een op zes werkende Vlamingen kampt met burn-outklachten of loopt risico

Ruim 7 procent van de werkende bevolking in Vlaanderen heeft burn-outklachten en nog eens 9 procent zit in de gevarenzone. Dat blijkt uit een meting door de onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven. Via een nieuw ontwikkelde vragenlijst, de ‘Burn-out Assessment Tool’, hebben de onderzoekers het probleem voor het eerst op een betrouwbare manier in kaart kunnen brengen.

Prestatieverloning: mythe of werkelijkheid

Loon naar werk, een slogan die velen rechtvaardig in de oren klinkt. Prestatieverloning of variabele verloning staat heel erg in de kijker. Tegelijk is het evengoed het onderwerp van een vurig debat tussen voorstanders en tegenstanders. Leidt prestatieverloning tot betere prestaties of juist niet? Samen met twee academische experts zoeken we het uit.

Inkomen vrouw daalt fors na eerste kind

Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt na de geboorte van het eerste kind, terwijl dit voor mannen veelal gelijk blijft. Vooral de eerste jaren na de komst van het eerste kind verdienen zij aanzienlijk minder. Maar ook na tien jaar is het verschil in inkomen groot. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Princeton University en London School of Economics. In Duitsland is de kloof tussen mannen en vrouwen het grootst.

Fitbit heeft weinig effect op gezondheidsgedrag werknemers

Samen met gezondheidsprogramma’s op de werkvloer om de mentale en fysieke fitheid van medewerkers te bevorderen, stellen werkgevers steeds vaker apparatuur ter beschikking van werknemers waarmee ze individueel en zelfstandig hun gezondheidsgedrag kunnen reguleren. De achterliggende idee is dat zo’n Fitbit intrinsiek motiveert om hun gezondheid te bevorderen. Onderzoek toont echter aan dat dit niet het geval is en zelfs het omgekeerde effect kan hebben.

Thierry Vermeire is Director Social Affairs bij Comeos

Comeos, de bedrijvenfederatie voor handel en diensten, trok Thierry Vermeire aan als Director Social Affairs. Vermeire kent alvast het huis, als VP HR Operations & Social Affairs van Delhaize Belgium en als gewezen sociaal-juridisch adviseur van Fedis, de voorloper van Comeos.

Ontslag zonder ‘dossier’: kennelijk onredelijk?

Sinds de inwerkingtreding in 2014 van cao 109 betreffende de motivering van het ontslag zijn vorderingen van werknemers tot betaling van een schadevergoeding wegens ‘kennelijk onredelijk ontslag’ schering en inslag. Het wordt voor de werkgever dus steeds belangrijker een goed ontslagdossier op te bouwen. Stel dat de werkgever toch ontslaat zonder dat er (schriftelijk) bewijs voorhanden is van de ontslagreden. Is de zaak dan sowieso verloren?

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

‘The Toyota Way’: Dumpen of (her)lezen?

Hoe doen die mannen van Toyota dat toch? Zo moet het maar al te vaak geklonken hebben in de boardrooms van de grote Amerikaanse autobouwers. Sinds de jaren 1990 hebben verschillende auteurs geprobeerd om een antwoord op die vraag te formuleren, slechts weinigen slaagden er zo goed in als Jeffrey Liker. Maar doorstond zijn ‘The Toyota Way’ de tand des tijds?