Personeel lokale besturen tevreden, maar wil meer autonomie en waardering

Driekwart van de personeelsleden van Vlaamse lokale besturen zijn tevreden met hun job. Dat is vooral te danken aan de goede arbeidsverhoudingen zoals steun van collega’s. De autonomie, de lonen, de ontwikkelingsmogelijkheden, de waardering en het leervermogen van de organisatie zijn daarentegen aandachtspunten.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Moeten alle ontslagredenen worden meegedeeld?

Sinds cao 109 heeft een werknemer het recht om de concrete redenen die tot het ontslag hebben geleid te kennen en te vragen. Het antwoord van de werkgever moet inhoudelijk beantwoorden aan de door de cao gestelde vereisten en moet op een voldoende manier de concrete redenen voor het ontslag weergeven.