Privacy geen prioriteit voor HR

Privacy en databeveiliging zijn momenteel allesbehalve een prioriteit voor heel wat HR-afdelingen. In 2018 zakt het thema zelfs nog wat lager op de prioriteitenlijst, dit ondanks de Europese richtlijn die in mei van kracht gaat.

Minder gunstige sectorale werkzekerheidsprocedure sluit toepassing cao 109 uit

Op 1 april 2014 is de ondertussen bekende cao 109 betreffende de motivering van het ontslag in werking getreden in België. De cao is in een aantal gevallen evenwel niet van toepassing, onder meer voor werknemers die het voorwerp uitmaken van een ontslag waarvoor de werkgever een bijzondere ontslagprocedure vastgelegd bij de wet of een collectieve arbeidsovereenkomst moet naleven.

5 redenen om toch een 55-plusser aan te werven

De komende weken worden in Vlaanderen grootste netwerkevents georganiseerd voor en door werkzoekende 55-plussers. Heel wat bedrijven zijn immers sceptisch om een 55-plusser aan te werven. Om de vooroordelen over 55-plussers uit de wereld te helpen alvast vijf voordelen waarom deze doelgroep juist wél een meerwaarde is op de arbeidsmarkt.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Philippe Duvivier nieuwe directeur van de imec.academy

Philippe Duvivier is het nieuwe hoofd van de imec.academy. Het opleidingsinstituut staat ten dienste van de partners en medewerkers van Imec, een wereldleider in R&D en innovatiehub actief op het gebied van nano-elektronica en digitale technologieën.