Nieuwe opzegtermijnen vanaf 1 mei

De nieuwe wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie past de duur van de opzegtermijnen aan die de werkgever tijdens de eerste 6 maanden na de indiensttreding moet naleven. Deze maatregel moet het wegvallen van het proefbeding compenseren.

Nieuw: jonge werknemers goedkoper aanwerven via de starterjobs

Om de arbeidskansen voor jonge werknemers zonder diploma hoger onderwijs te bevorderen, voert de ‘beperkte relancewet’ vanaf 1 juli 2018 de starterjobs voor jongeren in. Hierdoor kan de werkgever werknemers van minder dan 21 jaar voor een lager loon dan het barema tewerkstellen. In ruil dient hij de jongere wel een forfaitaire toeslag te betalen, maar deze is vrij van RSZ en belastingen. Bovendien krijgen deze werkgevers een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Gerda Clocheret HR Director bij Alstom

Begin deze maand is Gerda Clocheret toegetreden tot de Belgische dochteronderneming van de Franse groep Alstom, een wereldwijd kenniscentrum voor narrowcasting-oplossingen en railtractiesystemen. Ze is er de nieuwe HR Director.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen