Afstand van het recht zich te beroepen op het onmiddellijk ontslag: arbeidsovereenkomst blijft verder bestaan

Volgens de Arbeidsovereenkomstenwet kan de kennisgeving van de opzegging door de werkgever op straffe van nietigheid enkel gebeuren hetzij door een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot. De niet-naleving van deze formaliteit wordt met de absolute nietigheid gesanctioneerd. Welke gevolgen kan dit hebben?

Re-integratie langdurig zieken werkt (nog) niet

Het middellang ziekteverzuim is het afgelopen jaar in België opnieuw toegenomen. In 2018 werd 2,31 procent van alle werkbare uren niet gewerkt door werknemers die tussen een maand en een jaar ziek zijn. De voorbije vier jaar is het middellang ziekteverzuim zelfs met 12,68 procent gestegen. De re-integratiewet uit 2016 heeft dus niet voor een daling gezorgd van het middellang ziekteverzuim in België.

Vierdagenweek als remedie tegen stress?

Een verhoogde werkdruk, veranderende relaties op het werk en een gebrek aan controle over hun werklast zorgen ervoor dat Britse werknemers vandaag veel meer stress ervaren dan twee jaar geleden. Opmerkelijk is dat een derde van de gestresseerde werknemers in een vierdagenweek een manier ziet om hun stress te verminderen.

HR Square Seminarie. Werkplekleren: hét instrument voor instroom en retentie?

U zoekt nog steeds naar witte raven op een krappe arbeidsmarkt? Of u bent dat stadium al voorbij en beperkt zich tot één doorslaggevend aanwervingscriterium: attitude? De mismatch tussen de competenties die bedrijven van werknemers verwachten en de competenties die bij sollicitanten aanwezig zijn, is reëel en opvallend. U rest eigenlijk geen andere keuze dan uw werknemers zelf op te leiden. Die praktijk is ingeburgerd in Duitsland en Nederland, maar wat kan er bij ons?

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Waarom luisteren managers niet naar medewerkers?

Heel vaak wordt de schuld in de schoenen van managers geschoven als ze er niet in slagen ‘voice’ te stimuleren bij medewerkers. Hun ego of angst voor verandering zou hen tegenhouden ‘voice’ te stimuleren. Onterecht, zo toont nieuw onderzoek. Het ligt aan de organisatiecontext. Gebrek aan autonomie en een enge focus op het behalen van resultaten op korte termijn ontmoedigen managers.