Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Autonomie"
Nombre d'articles trouvés: 17 (Article 1 tot 10)

Weinig werkbare jobs voor jongeren die schoolbanken zonder diploma verlaten

Jongeren die zonder een diploma secundair onderwijs op de arbeidsmarkt komen, geraken niet alleen moeilijk aan de slag, maar komen vaak ook in weinig werkbare jobs terecht. Uit de Werkbaarheidsmeting 2016 blijkt dat slechts vier op de tien van deze kortgeschoolde jongeren tussen 18 en 35 jaar werkbaar werk hebben. Hun job biedt weinig regelmogelijkheden en ze krijgen te weinig ondersteuning door hun leidinggevende. Ook het ontbreken van bijscholingskansen zetten een domper op het werkplezier en de leermogelijkheden.

Het ABC van geluk

Tevredenheid met de job heeft, los van het inkomen, een zeer belangrijke impact op het geluksniveau. Gemiddeld een vijfde van ons geluk wordt bepaald door werk. Dat werk een belangrijk aandeel heeft in onze levenstevredenheid, blijkt ook uit het feit dat werkzoekenden en mensen met een langdurige ziekte beduidend lager scoren op het vlak van geluk. “Al is streven naar meer geluk op het werk een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever, werknemer en de maatschappij”, meent gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent).

Zingeving en zelfontplooiing almaar belangrijker op het werk

Vlamingen zoeken almaar meer zingeving in hun job en eisen meer dan ooit dat hun werkgever zorgdraagt voor de planeet en investeert in sociale projecten. Op het vlak van opleiding vinden ze zelfontplooiing belangrijker dan de drijfveer om beter te worden in hun job. In praktijk zijn het vooral lang geschoolden die bijscholingskansen krijgen en grijpen.

Werk bepaalt in grote mate geluk

Gemiddeld maakt onze job bijna een vijfde (18 procent) van ons geluk uit. Een aanzienlijk aandeel, dat bij zelfstandigen drie keer zo groot is als bij ambtenaren. Zo verklaart tevredenheid met het werk bij zelfstandigen 32 procent van de algemene levenstevredenheid, terwijl dit bij ambtenaren slechts 9 procent is. Werkzoekenden en langdurig zieken zijn het meest ongelukkig. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent.

Een op zes werknemers heeft een uiterst werkbare job

Een op zes Vlaamse werknemers vindt dat de kwaliteit van het werk meer dan oké is. Hun job scoort zeer goed op elk van de vier werkbaarheidsdomeinen: werkstress, plezier in het werk, leermogelijkheden en evenwicht werk-privé. Dat is niet het voorrecht van hoger geschoolde bedienden. In alle beroepen en sectoren zijn er werknemers te vinden met zeer werkbaar werk. Dat lijkt leuk, maar is het nu beter dan vroeger?

La nouvelle génération souhaite un patron « sur demande »

Les travailleurs semblent avoir une vision assez précise des compétences qu’ils attendent de leur manager: diriger et coacher, prendre ses responsabilités, être communicatif, stimuler le travail en équipe, résoudre des problèmes et organiser. C’est ce que laisse penser une étude d’Acerta. D’après les auteurs, la nouvelle génération s’attend à recevoir une liberté de mouvement dans la réalisation de ses tâches et à avoir un « patron sur demande ».

La flexibilité du temps et du lieu de travail a le vent en poupe

Le nombre de travailleurs qui ont la possibilité de choisir leur lieu et leurs horaires de travail a augmenté de 35% ces quatre dernières années, indique Securex. Cependant, seul un travailleur belge sur quatre (23%) est actuellement en mesure de faire ce choix. La flexibilité est surtout l'apanage des travailleurs qualifiés, des salariés et des jeunes. Si de nombreux emplois ne se prêtent pas à la flexibilité du lieu et des horaires de travail, c’est dans certains cas la culture d’entreprise qui fait obstacle.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages